10.25.2009

linkerzijde verliest boegbeeld, Remi Verwimp

Droef nieuws deze week, priester en progressief boegbeeld, Remi Verwimp is overleden.
Hij had een uitgesproken mening tegen onrecht en onrechtvaardigheid, en sprak zich uit tegen oorlog, tegen racisme,... Hij omschreef zijn maatschappijvisie als Christen en Revolutionair.

“De kerk kan misschien ons achterlaten. Voorlopig ben ik nog altijd priester in het bisdom Antwerpen en men laat mij met rust. Ik zie niet in waarom ik mij niet met even veel recht tot die kerk kan behoren aan de linkerkant als Ratzinger aan de rechterkant. Ik denk dat wij minstens zoveel recht hebben om te zeggen dat wij tot de christelijke traditie behoren dan de rechtste vleugel. De grondoptie van de bijbelse traditie is de keuze voor de minste mens. De god van de bijbel is een god die de stem is van die mensen. Waarom zou ik dan uit die kerk stappen? Als alle linksen uit de SP.a zouden stappen, laat je die partij over aan de rechtsen. Ik wil de kerk niet overlaten aan rechts.”

De kerk, de bevrijdingstheologie en de linkerzijde in zijn geheel zijn een belangrijk boegbeeld kwijt.

Wat wij zagen met onze vroegste ogen

doet ons gaan

in tranen

maar ongebroken

door de nacht van de schepping

en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte.

H.Oosterhuis

Remy Verwimp

geboren op 25 oktober 1945 in Leuven

stichter en coördinator van de Werkplaats voor Theologie en Maatschappij

priester

is overleden op 21 oktober 2009 in Herentals

Dit melden u:

Mieke Mariën zijn levenspartner

Gust en Hilda Verwimp - Gys

François en Josee Verwimp - Wouters

Fons en Maria Van Hove - Verwimp

Paul en Griet Van Hove - Verwimp

Herman en Josee Bellens - Verwimp

Riet Verwimp

Antoine en Marleen De Paepe - Verwimp

Maurice en Lief Aerts - Verwimp

en hun kinderen en kleinkinderen

Jef en Ellie Mariën - Maes

Hugo en Juliette Ooms - Mariën

en hun kinderen en kleinkinderen

Onze gedachten en onze dankbaarheid gaan ook naar onze vele, trouwe vrienden en vriendinnen.

Wij noemen ook de collega's van vzw Motief en de bondgenoten in talrijke bewegingen en organisaties.

U allen wordt vriendelijk uitgenodigd op de uitvaart in de parochiekerk Sint-Bavo,

Ring 7, 2200 Noorderwijk op zaterdag 31 oktober 2009 om 10.30 uur.

Samenkomst en begroeting vanaf 9.30 uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het kerkhof, Groenstraat te Noorderwijk.

Gelegenheid tot groeten op dinsdag 27 en woensdag 28 oktober van 19.00 tot 20.00 uur in het

funerarium Van Hove, Grote Markt 42, Westerlo.

Dank aan huisarts Marc Talloen en het medisch personeel van het UZA.

Rouwadres: Nieuwstraat 73, 2200 Herentals

Geen opmerkingen: