8.22.2010

de nachtmerrie van het Amerikaanse onderwijs

Ronduit deprimerende cijfers uit de Verenigde Staten. 47% van de Afro-Amerikaanse mannelijke scholieren behaalde in 2007-2008 een diploma.

De 'Schott Foundation for Public Education' bracht een belangrijk rapport uit over de prestaties van scholen in het opleiden van zwarte jongeren.
Het rapport wijst op belangrijke verschillen tussen de verschillende staten, zo scoort de helft van de Amerikaanse staten onder het nationale gemiddelde. Een slecht beleid, slechte scholen, geven lage aantallen gediplomeerde schoolverlaters, een goed beleid, met goeie scholen zorgen voor hoge aantallen gediplomeerde schoolverlaters.

De conclusies van het rapport spreken van een 'nachtmerrie-scenario'. De conclusies geven een duidelijk pleidooi om onderwijs een federale bevoegdheid te maken.

Het volledige rapport
de samenvattende persmededeling (pdf)
de algemene samenvatting (pdf)
De geïnteresseerde lezer kan ik zeker ook de andere publicaties en rapporten van de Schott Foundation aanraden.

Geen opmerkingen: