8.23.2011

Land of the Free, Home of the Poor

Inkomensongelijkheid en sociale ongelijkheid zijn gegevens die heel wat mensen tegen de borst stuiten. De meeste mensen zijn niet op de hoogte van de grote ongelijkheid die 'ons' kapitalistisch systeem kenmerkt.

Het Amerikaanse PBS heeft een zeer bekijkenswaardige reportage gemaakt over de enorme ongelijkheid in de VS maar ook over het feit dat meeste mensen daar geen flauw benul van hebben. Wie kleine inkomensverschillen vaststelt in zijn directe omgeving, zal er van uit gaan dat dit opgaat voor de gehele samenleving. De kloof is vaak niet direct waarneembaar.

Een mooie vaststelling is ook dat de meeste Amerikanen, ondanks alle propaganda, liever zouden leven in een land met minder sociale ongelijkheid.


Watch the full episode. See more PBS NewsHour.

Geen opmerkingen: