10.24.2011

Gent Armoede-Vrij

GENT Armoede - Vrij

Maandag 24 oktober om 17u30
actie aan het Stadhuis

voor leefbare vervangingsinkomens.

Steeds meer mensen komen financieel niet rond!

Veel gepensioneerden en werklozen zijn arm.

Velen kunnen hun rekeningen niet betalen.

Energie- en voedingsprijzen stijgen terwijl het inkomen gelijk blijft.

Wij vinden dat dit niet kan!

Er moet dringend verandering komen.

Wij willen onze gemeenteraadsleden vragen wat zij hieraan willen en zullen doen.

Betaalbare woningen, betaalbare zorg, de voedselpakketten problematiek, …

Doe mee en laat ook jouw stem horen! Nie neute moar kome !

Volgens 30 Vlaamse OCMW-schuldbemiddelaars is de hoogte van de vervangingsinkomen niet goed voor de levenskwaliteit.

Als je op de dag dat je werkloos wordt of de dag van je pensionering terugvalt op een inkomen dat 300 euro lager ligt dan je uitkering of loon, welke uitgaven moet je dan schrappen? En wat wordt er allemaal onmogelijk als je als alleenwonende terugvalt op een pensioen van 1.018 euro of als koppel op 1.250 euro per maand?

“Uit de gegevens van de pensioendienst blijkt dat de meeste gepensioneerde gezinnen in deze inkomenscategorie vallen. Waarop moet je dan nog bezuinigen om niet in de problemen te geraken? De lat moet echt wel hoger”, zegt Katrien Neyt, gewestelijk secretaris van ABVV Oost-Vlaanderen.

Uit een bevraging van ABVV Senioren aan 30 schuldbemiddelaars in Vlaanderen, waarvan ook Gentse, blijkt dat het probleem niet op te lossen valt zonder te raken aan de levenskwaliteit.

Diezelfde bevraging legt ABVV samen met ACW voor aan de Gentse gemeenteraadsleden op maandag 24 oktober van 18 tot 19 u. Zij ondervinden wat het betekent om zoals Ria 348,5 euro te schrappen in haar budget. Ze is alleenwonend en moet rondkomen met een uitkering van 900 euro.

Tijdens de actie wordt een dubbele meetlat aan de ingang van het stadhuis geplaatst waar de politici onderdoor moeten. De bovenste lat symboliseert de armoedegrens, de onderste symboliseert het lage financiële peil van de vervangingsinkomens.

Het ACW van Gent pleitte in een onderzoek uit 2008 voor het veralgemenen van het recht op aanvullende OCMW-steun voor andere vervangingsinkomens. Hierdoor zouden de vervangingsinkomens opschuiven in de richting van de armoederisicodrempel. Het Gentse OCMW beloofde hiervan werk te maken en deed een onderzoek. Maar tot op heden bleef dit engagement dode letter.

“De symbolische actie moet de Gentse gemeenteraadsleden aan den lijve doen ondervinden dat de lat te laag ligt om er onderdoor te raken. Conclusie: de lat moet hoger”, zegt Bernard Casteels van ACW Gent.

24 oktober lanceren ABVV en ACW samen met enkele andere sociale organisaties
“Gent Armoede-Vrij”, een platform om armoede in Gent illegaal te verklaren en op regelmatige tijdstippen gerichte acties te voeren rond concrete armoedethema’s.

Geen opmerkingen: