11.11.2011

11 november

Kameraden en vrienden,

vandaag herdenken we het einde van de zogenaamde Eerste Wereldoorlog. Een heroïsche naam voor een bloedige, zinloze slagpartij.

In de reeks hoogtepunten van 'onze' westerse beschaving:Niemand hoeft er zich over te verbazen dat de oorlog, die maar bleef aanslepen, op meer en meer protest ging rekenen. Meer en meer mensen gingen zich vragen stellen bij het nut van de oorlog, de zinloze oorlogsretoriek van de machthebbers, de blaffende officieren in het leger en bij het kapitalisme in zijn geheel. Meer en meer mensen gingen inzien dat kapitalisme onvermijdelijk leidt tot oorlog.
De Eerste Wereldoorlog is niet geëindigd omdat er een bepaalde partij verslagen was, niet omdat de leiders plotseling hun verstand kregen of wat dan ook. De oorlog eindigde omdat de mensen er genoeg van hadden.

Geen opmerkingen: