9.23.2012

Manifiesta 2012


Kameraden en vrienden, dit weekend blaast progressief België verzamelen om te zingen voor het klimaat. Zaterdag verzamelden achtduizend progressieven in Bredene voor Manifiesta, het enige echte Feest van de Solidariteit.

Naast een zeer interessant boekenforum, allerhande stands en prachtige optredens waren er ook zeer bekijkenswaardige toespraken. Ambiance en inhoud, een mooie combinatie.

Enkele hoogtepunten:

Wie is er bang voor een vermogenskadaster?
Wie wil er niet horen van een belasting op de financiële transacties?
Wie heeft er schrik van een echte belasting op het geheel van de inkomens?
Ik niet en jullie ook niet.
Wie profiteert op een schandalige manier van het systeem van notionele intrestaftrek? Ik niet en jullie ook niet.
Wie weigert de opheffing van het bankgeheim?
Volgende week zullen wij in Brussel zijn, als antwoord op de oproep van de verenigingen die strijden tegen de armoede. Wij eisen dat de gepensioneerden, de gehandicapten, de werklozen krijgen waar zij recht op hebben: uitkeringen in overeenkomst met het levensniveau van de actieve mensen. De kosten voor 2013: 286 miljoen euro min 40 % die aangeslagen werden door de regering.
Zelfs dit wordt momenteel in vraag gesteld door een steeds arroganter patronaat.
785 euro per maand. Dat is de werkloosheidsuitkering voor een alleenstaande. Kan hij/zij hiermee een waardig leven leiden?
Hoeveel kinderen leven er momenteel in een familie met hoge armoederisico’s? 18,5 %, bijna één op vijf.
Een rechtvaardige politiek is een politiek waarbij ieder bijdraagt volgens zijn mogelijkheden en middelen en niet volgens zijn goesting.
Wij moeten deze onrechtvaardigheden blijven aanklagen en aantonen dat er andere keuzes mogelijk zijn.
Marie-Hélène Ska, nationaal secretaris ACV

Sta niet toe dat zij ons verdelen en verlammen. Wij willen dat rijkdom dient om armoede te bannen.
Wij willen dat werk dient om mensen geluk, welvaart en fierheid te geven.
Wij willen dat ongelijkheid dient om met wortel en tak uitgeroeid te worden.
Met wortel en tak!
Met hoeveel moeten we zijn om daarvoor aandacht te krijgen van de mediacommercie?
Met hoeveel moeten we zijn om de werkgevers aan het verstand te brengen dat ze met hun hebberige vingers van de index moeten blijven?
Met hoeveel moeten we zijn om hen duidelijk te maken dat zij het recht niet hebben de welvaartsaanpassing, de heel bescheiden verhoging van onze sociale uitkeringen tegen te houden?
Met hoeveel moeten we zijn voor de minister van Werk ermee ophoudt sectorale cao's ongeldig en onwettig te verklaren. Omdat ze vorig jaar meer dan nul en dit jaar meer dan nul komma drie loonsverbetering zouden bevatten. Dit is inbreken in de vrijheid van onderhandelen tussen vakbonden en patronaat. Het belooft voor de komende onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord. Monica, je huilt mee met de wolven. Dit is de sociaal-democratie onwaardig.
Met hoeveel moeten we zijn om betere lonen, betere jobs en meer solidariteit af te dwingen? Met hoeveel, kameraden? Met hoeveel?
Wat ik daarmee wil zeggen? Dat het tijd is voor mobilisatie.
En ik weet maar al te goed waarom ik dat hier zeg.
Meer dan ooit moeten mensen geïnformeerd en gesensibiliseerd worden.
Meer dan ooit moeten militanten zoals jullie mensen warm maken om in het verweer te gaan.
Betere lonen, vooral betere minimumlonen. Betere jobs. Betere pensioenen. Er zou daar allemaal geen geld voor zijn.
Natuurlijk is er geen geld voor.
Als er 30 miljard zwart geld op Zwitserse bankrekeningen staat, is er natuurlijk niet genoeg voor onze sociale zekerheid.
Als de 500 grootste bedrijven in ons land samen 52 miljard euro winst maken en daar maar 5 procent belastingen op betalen, is er natuurlijk geen geld genoeg om de sociale uitkeringen op te trekken. Dan is er natuurlijk niet genoeg om mensen in staat te stellen op tijd te stoppen met werken.
Als een onderneming zoals LVMH 63 miljoen euro belastingvoordeel in zijn zakken steekt om in ons land 5 mensen tewerk te stellen, is er natuurlijk geen geld genoeg voor fatsoenlijke jobs en fatsoenlijke lonen. Jullie kennen LVMH, dat is dat luxebedrijf van die Franse mijnheer Arnault die graag Belg wil worden omdat hij hier amper belastingen moet betalen.
Nee dus, op die manier is er geen geld genoeg. Maar met correcte, met rechtvaardige belastingen is dat geld er wel.
Met de rechtvaardige verdeling van de rijkdom die de werkende massa tot stand brengt is het wèl mogelijk een solidaire wereld van welvaart en gelijkheid te bouwen.
Hier, in Europa en in de hele wereld.
Dat is het begin van ons gezamenlijk verhaal. Draag het uit!
Laten we alle progressieve krachten verenigen. Vakbonden, progressieve partijen, basisbewegingen, ngo’s: laten we samen bouwen aan een sterk links project, een écht alternatief voor het neoliberale kapitalisme.

Alain Clauwaert, voorzitter Algemene Centrale ABVV


Geen opmerkingen: