8.27.2008

bevraging in de media

Gisteren deed VVS zijn bevraging aan de Heizel. Deze actie ging niet ongemerkt voorbij. Zowel het VTM-nieuws als het VRT-nieuws brachten het.

het VTM-nieuws is hier te bekijken, vanaf 05:50Belga verspreide volgend bericht:
Toegangsexamen geneeskunde: VVS voert onderzoek bij kandidaten
BRUSSEL 26/08 (BELGA) = De Vlaamse Vereniging van Studenten VVS houdt een bevraging onder de ruim 2.000 kandidaat-studenten die vandaag/dinsdag afgezakt zijn naar de Heizel voor de tweede sessie van het ingangsexamen arts/tandarts. Doel van het wetenschappelijk onderzoek is na te gaan in welke mate de selectie van de toegangsproef sociaal vertekend is, aldus de VVS in een mededeling.
VVS vindt dat iedereen, wars van socio-cultureel milieu of sociaal-economische achtergrond, de studierichting moet kunnen volgen van zijn/haar dromen. De studentenvereniging heeft vragen bij de noodzaak van de federale contingentering van de toegang tot de medische beroepen, die
een uitzondering vormt op de vrije toegang tot het hoger onderwijs.
Voor VVS is het leidinggevende principe dat elke student - overeenkomstig zijn intellectuele capaciteiten en motivatie - de opleiding van zijn of haar keuze moet kunnen volgen. De studentenorganisatie is er niet van overtuigd dat een centraal ingangsexamen iedereen gelijke kansen kan garanderen. Zo slaagt het examen er niet in om de motivatie juist te vatten, aangezien 15 procent van de deelnemers die slagen nooit de opleiding arts/tandarts aanvangen. Ondanks de ingangsproef is het slaagpercentage na het eerste jaar geneeskunde/tandarts nog steeds slechts 85 procent, zo stelt VVS, die nog opmerkt dat de kans erg groot is dat de toelatingsproef ook heel wat bekwame en gemotiveerde jongeren met veel potentieel doet afvallen.
Tenslotte blijft VVS zich vragen stellen bij de nood aan een federale contingentering. De studenten zijn niet blind voor de budgettaire problemen, maar hielden altijd vol dat er andere en betere besparingsmaatregelen waren (zoals bijsturing van het voorschrijfgedrag, fidelisering, echelonnering en opwaardering van de huisartspraktijk...) die de contingentering overbodig zouden maken. Anderzijds plaatst VVS vraagtekens bij het bepalen van het contingent omdat er onvoldoende betrouwbaar cijfermateriaal over het beroepsactieve korps is om te kunnen
plannen./.AHO/SAG

3 opmerkingen:

m zei

Ondanks de ingangsproef is het slaagpercentage na het eerste jaar geneeskunde/tandarts nog steeds slechts 85 procent
Wat een kwakargument. In andere opleidingen is het slaagcijfer < 50%. Geneeskunde springt daar positief uit. Waarom dan klagen?

Peter Dedecker zei

Er gaan nu zelfs stemmen op om een toelatingsproef voor de lerarenopleiding te organiseren die oa peilt naar correct gebruik van het Nederlands (spelling, grammatica) omdat dat meer en meer een ramp begint te worden. Zou misschien nog zo geen slecht idee zijn

Kameraad Harko zei

@ m: dit slaagpercentage is er bij gezet om duidelijk te maken dat het toegangsexamen niet 'heiligmakend' is, integendeel er zijn nog altijd 15% van de studenten die niet slagen, bovenop de aantallen die niet door het examen geraken, door allerlei omstandigheden. Als het toegangsexamen werkelijk alleen de 'beste' elementen zou overlaten zou er virtueel niemand meer mogen buizen. Dit is duidelijk niet het geval. Zeer veel jongens en meisjes met zeer veel motivatie en potentieel worden de toegang ontzegt en dat is een schande.

@ Peter, 'stemmen' gaan er altijd zijn, er zijn immers altijd mensen die vinden dat de 'kwaliteit' zienderogen zakt en dat brute selectie de enige optie is. Als er werkelijk een 'taalprobleem' zou zijn in de lerarenopleiding dan zou die opleiding daar beter iets aan doen. Zo simpel is het. Trouwens de opleidingen lager onderwijs en regentaat stellen hoge eisen qua taalgebruik en doen ernstige inspanningen om correct taalgebruik aan te leren. Je moet maar eens met westvlaamse eerstejaars praten, die klagen steen en been over de aandacht voor zogenaamde correct nederland.