8.16.2008

studiekostenonderzoek in Nederland

Levensduurte en studiekosten, een hot thema in heel Europa.
In België werken de studenten- en jongerenorganisatie dit jaar rond dit thema via de campagne ResPACT. Deze campagne is opgehangen aan het ecosoc-verdrag, het Verdrag van New York. Hiervoor zal ik dit jaar nog vaker terug komen.
In Nederland heeft deze SP vorig jaar een uitgebreid onderzoek gedaan naar de directe studiekosten, zoals de inschrijvingsgelden en kosten die direct aan de studie gelinkt zijn, zoals werkkleren, boeken,...
De SP berekende dat de studenten in Nederland gemiddeld € 750 extra moet betalen, bovenop het inschrijvingsgeld.
Belangrijke kritiekpunt daarbij is vooral dat de instellingen dergelijke extra kosten nergens vermelden en dat de studenten dus gewoon van blok geplaatst worden.
Aan het onderzoek zelf deden 566 studenten mee uit 173 verschillende opleidingen en 77 instellingen in Nederland.
Lees hier het volledige rapport

Geen opmerkingen: