8.29.2008

Wake Up met vernieuwde website

Het doet mij bijzonder veel plezier om reclame te kunnen maken voor de website van Wake Up, de enige echte Gentse studentenvereniging voor en door studenten met een functiebeperking. Of zoals ze zelf stellen op hun nieuwe website:

"Wake Up! - What???

Wake Up! is een studentenwerkgroep die informatie verschaft rond studeren met een functiebeperking en de belangen van deze studenten verdedigt.

Actualiteit: Er is heel wat te doen rond studeren met een functiebeperking. Wij volgen de actualiteit en communiceren ze naar jullie toe.

Beleid: Op allerlei niveaus worden beleidsmaatregelen genomen die van belang kunnen zijn voor studenten met een functiebeperking. Wij verzamelen jullie stem en laten deze horen op het beleidsniveau van het Hoger Onderwijs. Tegelijkertijd houden we jullie op de hoogte over de relevante thema’s.

Bottom Up: Wake Up vertrekt van jullie uit. We luisteren naar problemen, ervaringen en andere dingen die tussen de studenten leven en brengen deze over naar de desbetreffende instanties.

Wegwijzer: We laten studenten aan het woord die je reeds voorgingen. Zo vormen we een platform waar we ervaringen met elkaar kunnen delen. Ben je een toekomstige student en zie je door de bomen het bos niet meer? Heb je geen idee hoe je hulp kan krijgen? Wake Up wijst je de weg!

Pluralisme: Wake Up staat voor iedereen open. Welke beperking, religie, nationaliteit, politieke strekking etc. je hebt, maakt voor ons niets uit. Je bent welkom!

Transparantie: We zijn geen duister studentengroepje dat samenkomt in de kelder van een of andere home. Integendeel, wij willen heel duidelijk naar jullie toe communiceren wat we doen, waarom we het doen en wat het betekent voor jou. Heel concreet wil dit zeggen dat iedereen welkom is op de vergaderingen en je de verslagen terug kunt vinden op de site."

Geen opmerkingen: