1.31.2009

150 jaar Buysse

"De klerikalen tenminste vochten hardnekkig om hun verdrukkende heerschappij staande te houden, en in die hardnekkige strijd kon de mindere man zijn eigen krachten leren kennen en beproeven; maar zij, de oud-liberalen, waren zó laf en minachtten zó het volk, dat zij het steunden noch bestreden. In hun verstompte, domtrotse zelfgenoegzaamheid, wijl zij toch leefden en zich vetmestten met de arbeid van het volk, bleven zij het volk negeren, sloten zij moedwillig hun ogen en hun oren om 's volks ellende niet te zien en zijn nood- en opstandskreten niet te horen."

Geef toe, een prachtige omschrijving.
Dit jaar vieren we de honderdvijftigste verjaardag van Cyriel Buysse.
Een auteur die iedereen natuurlijk kent door het Gezin van Paemel (of door parodiën allerhande, zoals het hilarische Gezin van Paemela door Gaston en Leo).

Wie nog twijfelt en Buysse niet wenst te lezen, heeft groot gelijk volgens de Katholieke Boekengids (van zowat 50 jaar jaar geleden): "Buysse is de type van den perversen dekadent, den cynieken antiklerikalist, den vuilschrijver, die aast op passies, de letterkundige die Vlaanderen, zijn eerlijken naam en zijn zaak meer kwaad heeft gedaan dan iemand zich indenken kan. Wie respekt heeft voor zich zelf en rein wil blijven, rake nooit een boek aan van dezen auteur."

Om deze verjaardag ook onder de Gentse aandacht te brengen heeft de Stedelijke Openbare Bibliotheek de tentoonstelling 'Mijnheer Cyriel' in huis gehaald. Deze tentoonstelling van de heemkundige kring Het Land van Nevele en het Cyriel Buysse Genootschap loopt van 3 tot 28 februari in de bibliotheek aan de Zuid.
"De tentoonstelling omvat meer dan twintig panelen, die met foto’s en teksten een evocatie geven van het Nevele uit de negentiende eeuw, de sociale toestanden van toen, de families Buysse en Loveling in Nevele, het leven en werk van de auteur zelf, tijdgenoten van Buysse zoals Maurice Maeterlinck en Emile Claus, het naturalisme enz. Ze zoomt in op de rol die de auteur speelde in de sociale emancipatie van het arme Vlaanderen en op zijn invloed op het theater en de literatuur in ons land."

Naast deze tentoonstelling kunt u ook gaan kijken naar drie lezingen en een theateruitvoering.
donderdag 5 februari: Joris van Parys: Neuzen in de boeken van Buysse. Een kleine geurenstudie
donderdag 12 februari: Prof.dr. Anne Marie Musschoot: Buysse en de Eerste Wereldoorlog
dinsdag 17 februari: Prof.dr. Yves T'Sjoen: Van hoogten en laagten. Cyriel Buysse en Richard Minne
donderdag 26 februari: acteur Jo Decaluwe brengt de theatermonoloog Typen, een drietal verhalen uit het latere werk van Buysse.
Telkens van 12.30 tot 13.15 uur in de Achilles Musschezaal van de bibliotheek aan het Zuid.

Voor wie meer wil weten over Cyriel Buysse vlug enkele links.
een biografie en een bibliografie
Cyriel Buysse en zijn tijd
Cyriel Buysse, geen sant in eigen land
81ste grootste belg

Geen opmerkingen: