2.11.2009

kardinale verzuchtingen

Wie trouwens wil lachen raad ik aan om de veto van deze week te lezen. Man man, Maarten Goethals heeft zich eens goed laten gaan.

"Over haar interne werking en externe representativiteit regende het al jaren klachten, met als orgelpunt de niet-behandeling van een standpunt inzake studentenarbeid die de achterban schoffeerde in haar democratische positie."
Een blik op het AV-verslag op onze website volstaat.

"mede door haar verouderde standpunten, waarvan sommigen nog dateren van de jaren negentig"
Op expliciete vraag van loko vele jaren terug heeft de AV bepaald welke standpunten nog 'geldig' kunnen zijn. De vergadering heeft zich hierover na rijp beraad en discussie uitgesproken. Alle standpunten die nog als 'geldig' kunnen worden beschouwd staan op onze website. En wat blijkt er staat welgeteld 1 standpunt op onze site uit de jaren '90: Gelijkschakeling sociale toelagen - 16 december 1999 Ik geef een duister kleinlinks standpunt, gelijke sociale toelagen voor hogeschoolstudenten en universiteitsstudenten, het is godgeklaagd.
Nu los van de datum waarop standpunten worden ingenomen komen alle standpunten om de zoveel tijd wel eens terug op de av, als onderdeel van een ander standpunt.

"En dat betekent - vraag het maar aan het kabinet onderwijs - drammerig, onrealistisch, en verkrampt."
Mooi dat de hoofdredacteur van veto het kabinet onderwijs aanhaalde als graadmeter van de studentenstandpunten. Pijnlijk noem ik dat.
Trouwens de onderwijsactoren zijn juist zeer tevreden met onze standpunten, al zijn ze het er belange niet altijd mee eens, ze prijzen de inhoudelijk onderbouwdheid.

Maar mijn persoonlijke favoriet is toch het volgende:
"Een breekpunt in de onderhandelingen is de positie van de betaalde staf, die instaat voor het praktische en voorbereidende werk. De achterban klaagt al jaren over hun immense en oncontroleerbare invloed op de werking. Ook hier een nieuwe start, klinkt het met de dag luider, en dat begint met enkele ontslagen. Wil de commissie resultaten boeken - zoals de terugkeer van LOKO naar VVS - dan biedt het beter gehoor aan deze kardinale verzuchting."
Buiten het feit dat 'de achterban klaagt al jaren' een populistische stelling is als maar zijn kan, en buiten het feit dat de tevredenheidsmeting vorig jaar en het jaar daarvoor een heel ander geluid liet horen mogen ze mij eens zeggen wat die 'immense invloed' dan wel is.
Wat een kardinale verzuchting!

Geen opmerkingen: