2.20.2009

wie heeft de migratiekraan laten openstaan?

De N-VA, toch een bizare partij. Een paar dagen geleden viel het propaganda-foldertje 'Afrit Vlaanderen' in mijn bus. Niet echt boeiende lectuur. Op de vierde en tevens laatste pagina van dat foldertje stonden enkele 'citaten' van locale N-VA-politici. Een vrij schandalige was die van Sarah Smeyers.Inburgering veronderstelt rechten én plichten. Als eerste partij werkte de N-VA een visie uit over verplichte inburgering. Vervolgens hebben we dit omgezet in Vlaams beleid. Het Vlaams inburgeringsdecreet én de Vlaamse wooncode zorgen ervoor dat nieuwkomers eerst en vooral onze taal leren. Maar ook op dit vlak maakt de Belgische regering er een potje van door haar migratiepolitiek. Franstalige partijen drukten de snel-Belg-wet door en eisen nu een algemene regularisatie van tienduizenden illegalen.

Vlaanderen dweilt de samenlevingsproblemen op terwijl België de migratiekraan laat openstaan.

De openstaande migratiekraan, tienduizenden illegalen, Vlaanderen die zijn best doet, maar de Franstaligen zijn onverantwoordelijke linkiewinkies. Jawada, zoek het verschil met het Vlaams Belang.

Bovenstaand citaat is uiteraard tragisch, hilarisch is echter dat door een of
ander stom toeval Els De Rammelaere en Mark Demesmaeker hetzelfde thema aangrijpen. Op zich niets bijzonders, ware het niet dat deze drie politici een speciale band hebben met elkaar, ze denken en zeggen blijkbaar exact hetzelfde. Wauw, een partij waar alle politici niet alleen zeggen wat u denkt, maar ook nog alles zeggen in exact dezelfde bewoordingen.
Toch maar triestig zene dat parlementairen niet eens een eigen tekstje kunnen verzinnen.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Hehe, Harko, goed gezien, die laatste. Is duidelijk een foutje, dat ik dan ook meteen doorgegeven heb. Zal wellicht een dezer aangepast en opgelost zijn, bedankt voor de melding!

Met de rest van je post ga ik (zoals je wel kon verwachten) helemaal niet akkoord. Ten eerste is het verschil tussen N-VA en VB bijzonder groot. Zo is VB een partij met een door en door racistische top waarbij dat racisme wijdverspreid is bij het politiek personeel. Je merkt dat in hun communicatie: systematische stigmatisering van allochtonen, de anti-islampolitiek waarbij "anderen" niet langer zichzelf kunnen zijn en hun identiteit niet kunnen behouden,... De N-VA stelt hier een verhaal van integratie met behoud van de eigen identiteit tegenover, waarbij de kennis van het Nederlands de hoeksteen is. Kennis van het Nederlands die essentieel is om tot een gemeenschap te kunnen komen ipv verschillende gemeenschappen op hun eigen eilandje naast elkaar. De taal die mensen (thuis) spreken, hun moedertaal, maakt niet uit: zo lang er maar een wil is om het Nederlands te leren en te kunnen communiceren met je buren, huisbaas (bvb sociale verhuurkantoren) en je kansen op werk en op welvaart/welzijn te vergroten. Bemerk tevens dat het vooral om de wil gaat: nergens (ook niet in de Vlaamse wooncode) is er sprake van enige resultaatsverbintenis. Die kennis van het Nederlands is dan ook niet alleen een "verplichting", maar vooral een manier om kans te maken op een goede toekomst, een emanciperende maatregel waarbij mensen niet afhankelijk moeten blijven van tolken of anderen om hen bij te staan in dagelijkse taken of het levensonderhoud. Een positief en emanciperend verhaal dus, dat diametraal tegenover het negatieve en stigmatiserend verhaal van het VB staat.

Wat België en de Franstaligen betreft, is er eveneens een logische verklaring: in de visie van N-VA dienen aan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit en bijhorende rechten ook een aantal plichten verbonden te zijn, zoals integratie, met als basisvoorwaarde de kennis van de plaatselijke taal, of toch minstens de wil tot beheersing daarvan. Het zal je wel niet verwonderen dat de Franstalige partijen (ik wil duidelijk het verschil tussen de partijen en de Franstaligen in het algemeen maken) niet echt happig zijn op een verplichting tot kennis/aanleren van het Nederlands in Vlaanderen, denk maar aan de randperikelen en alle gezever errond. Het "probleem" van de tienduizenden illegalen is dan ook vooral te wijten aan gebrek aan consequente houding en dito politiek: wat ben je met een systeem waarbij mensen wiens asielaanvraag geweigerd wordt niet begeleid worden en in hun keuze voor de illegaliteit enerzijds gedoogd worden en anderzijds niet anders kunnen dan ofwel van steun leven ofwel het minder legale arbeidscircuit (moeten) opzoeken? Het heeft geen zin om om de haverklap over algemene "eenmalige" regularisaties te kiezen en tegelijk een gedoogbeleid te handhaven. Ik heb zeker oog voor de problematiek van mensen die hier al pakweg 5 jaar wonen, geïntegreerd zijn, Nederlands spreken, schoolgaande kinderen hebben,... maar dan moet je het niet alleen over deze "symptomen" willen hebben, maar ook een beleid mbt de oorzaak van deze problematiek willen voeren om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen. Enkel symptomen aanpakken, is idd dweilen met de kraan open. Het kan toch niet dat we een systeem bekomen waarbij enkel zij die X jaar lang zich kunnen schuilhouden in de illegaliteit, beloond worden met een verblijfsvergunning hé? Uiteraard, het feit dat er zoveel illegalen zijn die hier al jaren zijn, is ook dikwijls de schuld van de overheid. Wanneer zij niet in staat is om binnen een redelijke termijn (los van de vertragingsmanoeuvres en procedureslagen van advocaten en groeperingen die leven van de miserie van die mensen) uitspraken te doen, en de personen in kwestie zich geëngageerd hebben voor een duurzame relatie met ons land, die mensen niet moeten boeten voor de fouten van ons systeem.

Helaas kan je zulke zaken niet altijd eenvoudig en bondig uitwerken in politieke laagdrempelige publicaties.

Anoniem zei

Geen reactie hierop? Dat ontgoochelt me, kameraad Harko. Wie een mening poneert, moet die ook kunnen en durven onderbouwen. Ik hoop nog altijd op een antwoord van je.

Echter, dat is niet de belangrijkste reden voor mij om deze half-oude koe uit de gracht te halen. De belangrijkste reden is dat er naast de politiek laagdrempelige publicatie nu ook een ruimer en diepgaander uitgewerkt document is dat onze visie op migratie en inburgering beschrijft. Je kan het hier vinden. Uiteraard ben ik ook hier oprecht bijzonder nieuwsgierig naar je mening hierover.