2.18.2009

beveiliging tegen terrorisme versus creëren van een internationale studieomgeving

Kameraden en vrienden, de vertegenwoordigers des volks, er zitten toch tiepen tussen. Vandaag een tragische doch hilarische uitspraak van een van hen:


Hogescholen en universiteiten moeten studenten van buiten de Europese Unie beter screenen bij de inschrijvingen.

Een van de makkelijkste manieren om aan een geldig verblijfsvisum te raken, is je inschrijven aan een hogeschool of universiteit. Voor de scholen zijn die buitenlandse studenten natuurlijk welkom, want ze bezorgen hen een internationaal imago en ze krijgen er bovendien subsidies voor. Maar diezelfde scholen zouden ook moeten beseffen dat veel van die studenten niet altijd naar hier komen om te studeren.

Senator Wille heeft in de krant gelezen dat er in Nederland af en toe ophef wordt gemaakt in sensationele krantenberichten over buitenlandse studenten die 'verdwijnen'. De Nederlandse Onderwijsinspectie heeft er onderzoek naar gedaan. Ze verklaarden: 'wellicht is een deel in de illegaliteit opgelost, aan een andere hbo een studie begonnen of terug gegaan naar het land van herkomst'. Onrustwekkend, wellicht aan een andere studie begonnen! of erger nog 'terug gegaan naar het land van herkomst'. O nee, al die reeds geinvesteerde euro de deur uit. Maakt de senator zich daar zorgen om?

Vooral bij Pakistaanse en Indiase studenten zitten er heel wat tussen die naar hier komen om daarna de grote oversteek te maken naar Engeland. Daarnaast heb je ook de geradicaliseerde moslims, mogelijke terroristen, en de bollebozen uit China, die zich hier schuldig maken aan wetenschappelijke en economische spionage.
Niets dan criminelen!

Het rapport van de Onderwijsspiegel is uiteraard niet van die aard dat onze senator hysterisch moet beginnen doen. De belangrijkste problemen die zij oplijsten: De huidige afspraken over ‘checks and balances’ en de huidige wet- en regelgeving bieden onvoldoende waarborgen dat voor buitenlandse studenten de voorlichting, werving, toelating en de uitvoering van het onderwijs zorgvuldig en adequaat verlopen. Wat zij aanklagen is het feit dat er te geestdriftig gerecruteerd wordt, dat jongeren onvoldoende of niet geïnfomeerd worden over de vooropleiding die ze nodig hebben, de aard van de opleiding waarvoor ze gerecruteerd worden en vooral de 'status' van de instelling waaraan ze gaan studeren. Ook de kwaliteitscontrole op exclusief Engelstalige opleidingen die exclusief gericht zijn op buitenlandse studenten is ondermaats.
Maar daar hoor je de senator niet over piepen, nee, het gaat over het gevaar dat er geradicaliseerde moslims zouden kunnen binnenkomen! Onze senator is blijkbaar geen voorstander van onze discriminatiewetten, noch van de grondwettelijke vrijheid van godsdienst en geloofsovertuiging, noch van het gelijkheidsbeginsels.
Maar god zij geprezen, de Coreliogroep biedt ons op het einde van hun 'artikel' toch enigzins gemoedsrust: In ons land zou de Staatsveiligheid al op de hoogte zijn van het probleem.

wat lectuur voor de 'actieve meerwaardezoeker':
het rapport van de Nederlandse Onderwijsinspectie
enkele 'artikeltjes': in de Volkskrant, transfermagazine, depers, elsevier.
de parlementaire vragen van Geert Wilders, met daarin o.a. volgende hilarische vraag: Bent u het met ons eens dat de beveiliging van ons land tegen terroristen duizend maal belangrijker is dan het "creëren van een internationale studieomgeving"? Zo neen, waarom niet?
VVS eigenste standpunt over studentenvisa

Geen opmerkingen: