12.23.2009

Moslimbashen voor beginners

De Nederlandse politicoloog Ewout Butter is zeer begaan met de Nederlandse rechtse populistische politici. Ten behoeve van de maatschappelijke groep die het niet altijd gemakkelijk heeft, heeft hij een reeks aanbevelingen uitgewerkt: 'Moslimbashen voor beginners. Tips voor rechtse populisten'.
"Beste rechtse populist, de PVV heeft landelijk een grote aanhang, waarvan veel mensen zich niet (meer) vertegenwoordigd voelen door de andere landelijke partijen. Omdat de PVV bij de komende gemeenteraadsverkiezingen slechts in twee gemeenten meedoet, is er voor u, als rechtgeaarde rechtse volksvertegenwoordiger, in uw dorp veel te winnen."
Een onmisbare reeks tips waarin onze eigenste Vlaamsche islamofoben zeker veel van zichzelf zullen in herkennen.

"Het gevaar wordt, uiteraard, gevormd door moslims. Het is misschien niet erg origineel om moslims als zondebok te kiezen, maar het blijkt wel bijzonder effectief. Het is een gemakkelijk te herkennen groep met hun mallotige baarden en hoofddoeken, om maar niet te spreken over die levensgevaarlijke boerka’s en minaretten."

"De Linkse Kerk maakt het u bovendien gemakkelijk: daar schieten ze op de een of andere manier in een kramp wanneer er kritiek op moslims of de islam wordt gegeven.
Maak het die linkse islamofielen extra moeilijk door een angstvisioen te schetsen waarin de moslims juist typisch links-liberale verworvenheden als de emancipatie van de vrouw en de homo bij het oud vuil zullen zetten."

"Hanteer de volgende overzichtelijke vergelijking: allochtoon = moslim = extremist."

"Spreek niet negatief over ‘moslims’, maar wel over hun ideologie, de islam. Dit uit juridische overwegingen."

"Kruip zelf in een slachtofferrol. Speculeer over een cordon sanitair, toon u snel beledigd en gekwetst, verwijs als het even kan naar een mogelijke bedreiging waarop uiteraard moslims het alleenrecht hebben. Het wekt medelijden bij uw achterban die zich gemakkelijker met slachtoffers kan identificeren en verlamt uw tegenstanders. Verwijt tegelijkertijd moslims dat juist zij in een slachtofferrol kruipen."

"Ontmenselijk burgers waar u het niet zo op heeft. Gebruik daarom beeldspraak als straatterroristen, rifratten en geitenneukers." Slangen is in Vlaanderen een populaire, serpenten en ander kronkelend ongedierte.

"Toon u een ware theoloog en strooi kwistig met die citaten uit de Koran, uiteraard alleen wanneer ze uw betoog ondersteunen."

"Verwijs altijd naar de islamitische wereld als een groot, machtig monolitisch blok en ontken dat de islam vanaf haar oprichting uiteengevallen is in vele elkaar bekampende stromingen en vormen van volksislam.
Hanteer dezelfde stelling als de salafisten, namelijk dat er maar één interpretatie van de islam mogelijk is en iedere moslim uiteindelijk een fundamentalist is."

"De mening van een moslim deugt niet tot het tegendeel is bewezen. Het begrip taqqiya is het ultieme middel om iedere uitspraak van een moslim verdacht te maken. Iemand te beschuldigen aan taqqiya te doen is een effectieve methode om iemands mening bij voorbaat verdacht te verklaren en het geeft de verdachtmaking ook nog enig theologisch gewicht."

"Tot slot: een moslim kan nooit één van ons worden. We blijven hem of haar daarom tot in generaties allochtoon noemen en trekken de integriteit van schijnbaar geïntegreerde moslims in twijfel door ze het label ‘wolf in schaapskleren’ te geven."

Je ziet het een uitstekende lijst aanbevelingen. Maar ik vrees dat de meeste Vlaamsche islamofoben deze aanbevelingen niet nodig gaan hebben, Philip, Jean-Marie, Benno, Wim en andere voorvechters van een Blank, euh islamvrij Vlaanderen zijn reeds zeer goed op de hoogte van de trukken van de foor. Maar bon, er is altijd nog plaats in Vlaanderen voor andere islamofoben. Hoe meer zieligen, hoe meer vreugde luidt het mooie spreekwoord.

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Harko, wat vind je van dit geval? http://weblogs.nrc.nl/rechtenbestuur/2009/12/23/mag-iemand-worden-gekort-op-zijn-uitkering-omdat-hij-een-baard-laat-staan/

Kameraad Harko zei

Die Nederlandse discussie is inderdaad een serieus geval. Iemand de facto verbieden om zich te kleden of zijn/haar haar/baard te dragen zoals hij/zij dat wil is werkelijk hallucinant. Dat die mens zijn baardgroei en gedrag kadert in zijn geloofsovertuiging is een bijkomend argument op deze casus schandalig te vinden.
Dat hij met zijn baard geen job in de veiligheidssector kan krijgen kan ik nog inkomen, ik ga er vanuit/hoop dat deze regels er op er op een juiste manier gekomen zijn. Maar dan maar concluderen dat hij zijn baard moet knippen en daar moet gaan werken is echt wel een heel andere kwestie.
Dit is een echte uitwas van de hele 'activatie van werkelozen'-obsessie van vandaag. Iedereen moet elke job aanvaarden die hij/zij 'aangeboden' krijgt, ook al moet hij/zij zijn/haar attitudes en uiterlijk daaraan aanpassen. Zoniet, geen werk, geen dop, niets.