7.17.2016

'Globalisering, robotisering en de nieuwe krachtsverhoudingen tussen arbeid en kapitaal'

Deze fraaie zondag zit uw kameraad koster in zijn kerk, maar u kunt naar een zeer interessant debat. Trefpunt en Democratie 2000 presenteren 'Globalisering, robotisering en de nieuwe krachtsverhoudingen tussen arbeid en kapitaal 'Werkbaar Werk''.

experten van de dag:
Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV; auteur van “ONGELIJKSPEL – Verontwaardiging als bouwsteen voor vooruitgang”);
Jaak Brepoels (Historicus en voormalige leraar; sinds 1983 sp.a-gemeenteraadslid Leuven en van 1995 tot 2012 schepen; auteur van “Wat zoudt gij zonder ’t werkvolk zijn” – De geschiedenis van de Belgische arbeidersbeweging 1830 – 2015);
Christophe Callewaert (journalist DeWereldMorgen.be, co-auteur ’Dit is morgen’, EPO uitgeverij);
Karin Temmerman (federaal volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid en voorzitter SP.A Gent; gespecialiseerd in pensioenen);
Olivier Pintelon (Politicoloog, pensioenexpert en publicist; verbonden aan Denktank Poliargus);
Maartje De Vries (voorzitster Marianne, vrouwenorganisatie PVDA; co-auteur “De Miljonairstaks”, het hoofdstuk ’Neem weer de tijd! De 30uren week’);
Veerle Verleyen (Adjunct -algemeen Secretaris LBC-NVK)
 dit alles onder leiding van de enige echte Eric Goeman.

14u
NTG (Sint-Baafsplein)
geheel en al gratis

Geen opmerkingen: