7.11.2008

de 'islamisering' van het integratiedebat

Sadet Karabulut, kamerlid van de SP in Nederland, deed deze week een opmerkelijke oproep. Meer dan het lezen waard. 'Stop de islamisering van het integratiedebat'. Ik moet zeggen ze heeft meer dan groot gelijk.
Enkele zeer treffende passages:

"Het integratiedebat wordt gegijzeld door ogenschijnlijke tegenpolen die elkaar eerder versterken dan bestrijden."

"Islambashers als Wilders staan tegenover ouderwetse multiculturelen als Cohen, Marcouch en Vogelaar die de islam als medicijn zien tegen integratie- en samenlevingsproblemen. Beide groepen veronderstellen dat de islam in opkomst is. De ene groep wil daar alle ruimte voor bieden in het publieke domein. De andere groep ziet vooral een groeiende, bedreigende islamisering in Nederland en brengt indirect alle mensen met een islamitische achtergrond in diskrediet."

"De kern van het probleem is niet meer of minder islam, maar meer of minder segregatie. Migranten in grote steden en achterstandswijken vragen niet om islamisering van alles wat los en vast zit, maar vooral om gemengde wijken en scholen om hun kinderen de best mogelijk start in het leven te geven. Ze willen geen segregatie maar integratie."

"De ‘oorspronkelijke’ bewoners die hun oude volksbuurten zagen veranderen, hebben doorgaans niet zozeer een probleem met de geloofsopvattingen van hun Turkse of Marokkaanse buurvrouw, maar met de onveiligheid en verloedering van hun buurt. Kinderen van Turkse en Marokkaanse migranten voelen zich bij het zoeken van stages niet achtergesteld wegens hun religieuze denkbeelden, maar omdat zij (net als bijvoorbeeld hun Antilliaanse klasgenoten) de discriminatie ervaren die in elke samenleving bestaat waar mensen van verschillende komaf wonen. Politici lossen deze problemen niet op door de islam als probleem of medicijn aan te wijzen. In tegendeel, het verwijdert mensen eerder van elkaar dan dat ze bij elkaar worden gebracht. Autochtonen voelen zich door de nadruk op de islam meer en meer vervreemd van de nieuwkomers en hun kinderen, terwijl de emancipatie van migranten wordt geremd als bestuurders hen via de koran of de moskee aanspreken, of als ook op openbare scholen sociale druk gaat ontstaan om islamlessen te volgen. De oplossing voor het integratieprobleem is niet bestendiging van een islamitische zuil zoals Marcouch en Vogelaar willen door bijvoorbeeld die islamlessen te organiseren. We zijn in Nederland de verzuiling voorbij, laten we dat vooral zo houden."

"Wij leven in een seculiere staat, die hoort neutraal te zijn en op even grote afstand te staan van alle levensbeschouwingen. De overheid moet zich niet bezig houden met de interpretatie van ‘heilige’ boeken en de belijdenis van een godsdienst zolang alles gebeurt binnen de wettelijke kaders."

"Politici zijn geen theologen en moeten dat ook niet willen zijn. Ze moeten de islam dan ook zoveel als mogelijk buiten de integratiediscussie houden en hun verantwoordelijkheid nemen om de groeiende segregatie bestrijden. Kom met concrete maatregelen om deze in het onderwijs en de buurten te bestrijden, de rest is slechts ruis."


Geen opmerkingen: