7.10.2008

US and THEM

Tijd voor nog een beetje reclame, deze voor een ongetwijfeld zeer interessante publicatie, het liber amicorum Herman de Ley, prof aan de UGent en de man achter het Centrum voor Islam in Europa.

Een blik op de inhoudstabel en het is overduidelijk dat dit interessante lectuur zal worden.

Woord Vooraf ................................................................................................................................ 1

Teksten van Herman De Ley ....................................................................................................... 7

Deel 1: De Grieken en De Anderen
Freddy Decreus
Troje of de mythe van de metropool.
Centripetale versus centrifugale aspecten in een zoektocht naar Westerse identiteit ....... 17
Kristoffel Demoen
“Altijd is dit land bereid de zwakken te helpen.”
Vluchtelingen en smekelingen in de Griekse Tragedie ..................................................... 29
Danny Praet
Barbaarse Wijsheid. Universalisme en superioriteitsdenken
in de filosofische en religieuze debatten van Herakleitos tot de komst van de Islam ....... 53
Mark Janse
Grieks lichaam, Turkse ziel.
Multiculturele symbiose in Cappadocië en in de Cappadocische Diaspora .................... 107
Raymond Detrez
Occidentalisme op de Balkan. Grieken, Turken en Bulgaren ........................................ 139

Deel 2: Antieke en Middeleeuwse Wijsbegeerte: hedendaagse benaderingen
Ronald Commers,
De mens, de maat en de dingen. Herman De Ley en Protagoras . .................................. 157
Erik Weber
Protagoras en het kennistheoretisch relativisme . ............................................................ 181
Jean Paul Van Bendegem
Elementen voor een retorica van de wiskunde: hoe bewijzen kunnen overtuigen ........ 193
Filip Kolen
Over de oorsprong van het denken: Een Mythe. Plato’ Sofist en Freud’s Verneinung .. 217
Tim De Mey
Ockham’s theorie van evidente kennis en het epistemologisch externalisme ................. 227

Deel 3: Culturele identiteiten, hedendaagse politiek en de rol van de intellectueel
Hubert Dethier
Marxistisch Humanisme en filosofie van de praxis. Een greep uit de stellingnamen
en de lectuur van Gramsci, Kosik en anderen in het begin van de jaren zestig ............ 243
Ruddy Doom
Falende staten: kreupeltaal, newspeak en nuttige intellectuelen .................................... 279
Jan Verplaetse
Geweld, agressie en de Ander.
Ideeënhistorische reflecties over agressieremming bij de mens ........................................ 323
Pieter Saey
De Opkomst van Extreem Rechts als Geografisch Probleem ......................................... 347
Jan Blommaert & Piet Van Avermaet
Wiens Nederlands? Over taalnaïviteit in het beleid ...................................................... 371
Meryem Kanmaz
Moskeeën als claims op de publieke ruimte.
Het Gents Turks en Maghrebijns-Arabofoon moskeelandschap ..................................... 391
Sami Zemni
Crisis van de integratie en jihad: de perikelen van de hedendaagse islam.
Essay tegen het idee van een botsing der beschavingen ................................................... 437

Een mooi huldebetoon aan deze veelzijdige academicus die met zijn uitgebreide maatschappelijke engagement duidelijk aantoonde dat de academische wereld geen ivoren toren hoeft te zijn.

Het boek zal binnenkort uitkomen bij Academia Press en zal grosso modo 20 euro kosten.

Geen opmerkingen: