7.15.2008

gezocht: regering (m/v)

De Partij van de Arbeid reageerde deze middag in een persmededeling op de hele crisis die ons land lijkt te treffen.
De partij eist een noodregering om de koopkracht te verhogen en 'het spaargeld van de mensen veilig te stellen'.

"De Vlaamse en Franstalige extremisten van het type De Wever en Maingain hebben gewonnen. Al bijna 400 dagen lang houden ze alle politieke partijen gegijzeld. De ene wil de toestand laten verrotten om tot de splitsing van België te komen. De andere zet de Franstalige Brusselaars en die van de rand ertoe aan de Nederlandstaligen te minachten. En gedurende heel die tijd wordt geen enkel probleem van de mensen opgelost. Dat is onbegrijpelijk en onverantwoord."


Het is de hoogste tijd dat communautair geklets te stoppen en zich bezig te houden met de echte problemen. Wie kan er geloof aan hechten dat de treinen tussen Antwerpen en Charleroi of tussen Oostende en Luik beter zullen rijden als de NMBS geregionaliseerd wordt? Wie kan er geloof aan hechten dat de Waalse arbeiders gemakkelijker werk zullen vinden in Vlaanderen als de VDAB, het FOREM en Actiris zich daar elk aan hun kant mee gaan bezig houden? Wie kan er geloof aan hechten dat de financiële crisis minder hard zal toeslaan als Vlaanderen en Wallonië elk hun minister van Financiën hebben?

Het tegendeel is waar, samenwerking en verdraagzaamheid dragen meer bij tot het oplossen van de problemen dan verdeeldheid.

Zoals in elk democratisch land moet men een solidaire sociale zekerheid in stand houden en versterken, zoals trouwens de 120.000 ondertekenaars van de petitie ‘Red de Solidariteit’ dat vroegen.

Ondertussen moet er een regering komen die zich bezighoudt met de dalende koopkracht en met de financiële crisis. Meer dan 100.000 mensen ondertekenden de oproep van de PVDA voor een vermindering van de btw op gas en elektriciteit van 21 % naar 6 %. De syndicale organisaties betoogden voor die eis.

Er moet dringend een halt toegeroepen worden aan de steeds maar stijgende huren en prijzen van de woningen.

Er moet dringend een bruto loonsverhoging komen in plaats van een belastingvermindering van 20 euro die bij één tankbeurt al weg is.

Er moet dringend werk gemaakt worden van de bescherming van het spaargeld van de kleine spaarders tegen de bankcrisis.

Er moet dringend een daling komen van de prijzen van de geneesmiddelen. Zo’n prijsdaling kan oplopen tot 90 % als men het kiwimodel toepast dat dokter Van Duppen van de PVDA voorstelt. In Nederland brengt die maatregel 350 miljoen euro op voor de ziekteverzekering.

Er moet dringend actie ondernomen worden om tientallen vertwijfelde mensen zonder papieren van de dood te redden door menselijke regularisatiecriteria op punt te stellen.

De Partij van de Arbeid drukt zijn steun uit voor de vakbonden en steunt alle initiatieven om de solidariteit te redden, ze steunt evenzeer alle organisaties die ijveren voor het recht op betaalbare energie en betaalbaar wonen. Zij zijn overduidelijk de enigen die het land uit het moeras kunnen halen waar het nationalistisch opbod het naar toe brengt.

Zeer correct gesteld me dunkt. Zoals de vakbonden het reeds eerder stelden, de speeltijd heeft al lang genoeg geduurd, kan er iemand aan de bel trekken zodat ze nu eens eindelijk serieus aan het werk gaan en iets doen waar de mensen écht van wakker liggen!

5 opmerkingen:

Peter Dedecker zei

Harko, jongen toch, ik had nooit gedacht dat je zo laag zou vallen op die ouwe koe weer uit de gracht te halen en die foto te publiceren. Ik dacht dat je beter kon.

BTW: ik denk ook niet dat de verrottingsstrategie onze strategie is, daar zijn andere partijen voor. Je kan echt niet zeggen dat N-VA niet meegewerkt heeft aan een federale regering (sic) en ferm wat toegevingen gedaan heeft. Op de onderhandelingstafel lag zelfs een voorstel om de federale staat (financieel) te versterken, iets waar elke N-VA'er niet echt warm voor loopt, maar zelfs daar moest men aan de overkant niet van weten aangezien het de geldstroom naar Wallonië en de Franse gemeenschap niet nog eens vergrootte. Hun geliefde België, tja, dat kon hen duidelijk minder schelen.

Peter Dedecker zei

En nee, dat laatste was niet enkel Maingain. Die lult alleen maar over de uitbreiding van Brussel en Franstaligen in Vlaanderen.

Kameraad Harko zei

Inderdaad die ouwe koe is te zeer uitgemolken om er nog iets uit te krijgen, edoch kon ik het niet laten. De Wever staat er zo schattig jong op.
Maar bon, ik denk dat de hele heisa zowel de 'fout' is van 'vlaamse eisen' als van franstalige onverdraagzaamheid.

Adhemar zei

Steeds meer krijg ik de indruk dat ook wie ze stelt, zelf ook wel de demagogische onzin inziet van uitspraken als “de speeltijd heeft al lang genoeg geduurd, kan er iemand aan de bel trekken zodat ze nu eens eindelijk serieus aan het werk gaan en iets doen waar de mensen écht van wakker liggen!

Alsof het bestuurbaar maken van de instellingen, liefst op het optimale niveau, geen noodzakelijke voorwaarde zou zijn om behoorlijk te kunnen besturen.

Staatshervorming is, net als politiek in het algemeen, geen doel op zich; het is een noodzakelijk middel om de échte problemen van de échte mensen écht te kunnen aanpakken.

Hans zei

Kameraad Harko, De Wever was daar gewoon om de overdracht van Wallonie aan Frankrijk te bespreken :) (in een ver verleden konden we nog samen in de Brug discussieren over Groot-Nederland)

Groeten van je Noorderbuur met een verblijfsvergunning voor Gent :)