5.09.2009

Een merkwaardige studiedag

Donderdag ging ik naar de studiedag van het SIHO, het steunpunt inclusief hoger onderwijs – steunpunt leren en werken met een functiebeperking in het hoger onderwijs. De eerste studiedag van deze erfopvolger van het VEHHO.

Het was een merkwaardige ervaring. Het SIHO kende een zeer moeizame opstart. Om een of andere duistere reden organiseerde de minister van onderwijs het steunpunt als samenwerkingsverband van enkele instellingen, te weten de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de Hogeschool West-Vlaanderen. De personeelsleden van het steunpunt worden aangeworven door de verschillende promotoren, die elk 'hun mannetje' naar voren schuiven. De personeelsleden werken ook elk vanuit 'hun eigen instelling'. Een cohorent beleid wordt hierdoor sterk bemoeilijkt. Waarom de minister niet opteert voor een zelfstandig steunpunt, met een eigen personeelsbeleid, een eigen vestigingsplaats en dergelijke meer is mij een raadsel. Maar bon, we zijn aan het afwijken. Ik ging het hebben over de studiedag.

Eerste presentatie en meteen de interessantste kwam van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, die het hadden over de wettelijke basis voor het inclusief hoger onderwijs en de afdwingbaarheid van de rechten van studenten op redelijke aanpassingen en dergelijke meer.
Bijzonder interessant met heel wat materiaal om op door te werken.

De tweede presentatie was dan weer bijzonder vreemd te noemen. De filosoof van dienst gaf een hele uiteenzetting over kritisch onderwijs en filosofeerde over de kritische benadering van inclusief onderwijs. Het grootste deel van zijn discours bleek te gaan over de liberale kijk op onderwijs, waarbij hij zelf teksten van VVS citeerde (al diegene die beweren dat VVS een linkie winkie organisatie is zouden het moeten gehoord hebben, VVS is gewoon een liberale organisatie). Merkwaardig op zijn zachtst gezegd. Het nut en de meerwaarde van een dergelijke filosofische uiteenzetting zijn mij een raadsel.

Afsluiter van de studiedag was een panelgesprek. Het panel bestond uit de sprekers van de dag, Isabelle Demeester en Jozef Weyns (CGKR) en Beno Schraepen (Plantijn Hogeschool), aangevuld met de immer sympathieke Luc Van de Poele (afdelingshoofd onderwijskwaliteitszorg van de UGent en voorzitter van de commihosfu van de vlor), Martijn Christiaen (ervaringsdeskundige), Patrick Vandelanotte en Rita Stevens (Ouders voor Inclusie), moderator van dit alles Geert Van Hove (prof. Orthopedagogie aan de UGent en een van de promotoren van het SIHO). Het panelgesprek was interessant, met enkele interessante interventies vanuit het publiek.
Blijkbaar zijn er plannen om inclusief hoger onderwijs een nieuwe interpretatie te geven en het ook gaan 'opentrekken' voor jongeren met een verstandelijke beperking. Bijzonder merkwaardig en zelfs betreurenswaardig. Hopelijk was dit gewoon een uitschuiver en niet een nieuwe marsrichting.

Een aantal elementen in deze studiedag lijken mij de 'zaak' van het inclusief hoger onderwijs meer kwaad dan goed te hebben gedaan. Een te sterke nadruk op 'kritisch onderwijs' schrikt meer mensen af dan dat ze de zaak vooruit helpt. En een pleidooi om jongeren met het Syndroom van Down een 'kans te geven om kennis te maken met de universiteit' is ronduit gevaarlijk. Nu al zijn er tal van mensen die bij het term inclusief hoger onderwijs beginnen te steigeren 'we gaan toch geen mongolen beginnen toelaten zeker'. Een amalgaan maken van jongeren met autisme, adhd, rolwagengebruikers met de intellectuele capaciteiten (zoals dat dan heet) en jongeren met een verstandelijke achterstand zijn ronduit gevaarlijk. De doelgroep zelf is er zeker en vast niet mee gediend.

En dit is zeer jammer, het thema van de studiedag 'structuur en cultuur voor inclusie. Hoe verhouden beide zich tot elkaar?' is nochtans interessant genoeg om heel wat mee te doen.
Ik weet niet hoe het met de andere deelnemers zat maar ik bleef in elk geval op mijn honger zitten.

Tenslotte enkele links:
het steunpunt zelve
een Veto artikel over de perikelen met de veelzeggende titel 'Steunpunt met functiebeperkingen Wanbeleid en geklungel'
een parlementaire vraag van Helga Stevens over de perikelen

Geen opmerkingen: