5.18.2009

LDD - de wet van de neoliberale jungle

Kameraden en vrienden,


ik ben een ACV'er (LBC om precies te zijn) en daar ben ik fier op. Maar niettemin dien ik vandaag reclame te maken op een uitstekend initiatief van het ABVV. Zij publiceerden een zeer interessante brochure over het 'averechtse' programma van LDD.

"Terwijl het failliet van het neoliberalisme zich ook bij ons vertaalt in stijgende werkloosheidscijfers en aangekondigde ontslagen, in toenemende armoede en oplopende begrotingstekorten, wijzen opiniepeilingen op een succes voor de politieke rechterzijde.

Men voorspelt een behoorlijk resultaat voor de klassieke liberale partijen, maar ook voor de conservatieve nationalisten, en voor rauwe populisten als Jean-Marie Dedecker, die de democratie in een wurggreep houdt en die de vakbonden op de knieƫn wil.

Een conservatieve machtsgreep waarbij links in Vlaanderen wordt uitgesloten, ligt binnen handbereik. Als rechts de kans krijgt om samen met Dedecker te regeren, dan zal het niet twijfelen..."

Vet

De brochure, die een compilatie is van een reeks artikels die eerder in De Werker verschenen, toont haarfijn aan dat LDD een zeer rechtse en neoliberale kliek is. Lees de brochure geheel en al online.

1 opmerking:

Karel zei

Harko, je kan het dan wel niet eens zijn met LDD - en dat is je volste recht - maar verhindert dat je om toe te geven dat dit allesbehalve een 'haarfijne' analyse is? Er staan verschillende foute en tendentieuze voorstellingen in, naast meerdere drogredenen.

Een paar voorbeelden:
1) Uit het feit dat de sociale bijdragen meer met btw-opbrengen zou moeten gefinancierd worden, leidt het document af dat LDD meer BTW wil invoeren. Even later verwijten ze LDD dan weer dat ze het BTW-tarief naar 19% willen laten zakken.
2) Het document vergeet gemakkelijkheidshalve ook dat het stemrecht voor EU-burgers Europees verankerd is.
3) "1/3 minder ambtenaren is 1/3 minder voorzieningen" is een zin die ongetwijfeld geschreven is door iemand die nog nooit bij de overheid gewerkt heeft.
4) Als LDD het heeft over 'ambtenaren' gaat het in de eerste plaats over overheidsdiensten in de strikte zin van het woord, en niet over ziekenhuizen, zoals dit document beweert.
5) En dat die belbussen opeens een essentieel element zijn, dat is ook hilarisch.:-)

En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Een laatste algemene opmerking: de ABVV gaat er blijkbaar van uit dat belastingsgeld uit het niets komt. 'Minder belastingen is meer zelf betalen'. Wel, belastingen betalen we ook met z'n allen.