3.28.2011

Leve de Commune!

Beste vrienden, vandaag nemen we een stapje terug van de actualiteit om aan iets te denken dat 140 jaar geleden plaats vond.

De bloedige oorlog tussen Pruisen en Frankrijk eindigt in 1871 in een revolutie in Parijs. De bevolking, de arbeiders van de stad, roepen de Commune van Parijs uit.
De bevolking sticht hiermee de eerste embryonale socialistische staat.

De nieuwe regering kondigt een hele reeks maatregelen af, waaronder:
- een maximum-wedde voor functionarissen en een verbod op het cumuleren van postjes.
- het afschaften van de boeten door de patroons aan de arbeiders opgelegd
- gewaarborgd minimum weekloon
- afschaffing van de berg van barmhartigheid
- scheiding van kerk en staat
- laicisering van de onderwijsinstellingen
- instelling van de schoolplicht en het gratis onderwijs
- oprichting van gespecialiseerd vakonderwijs voor meisjes en jongens
- gratis juridische bijstand
- verkiezing van rechters en hogere functionarissen.

Dit eerste experiment eindigt in een bloedbad, massaal aangerukte troepen, inclusief een heel leger vrijgelaten krijgsgevangenen, bestormen Parijs en vermoorden er 30.000 burgers.

1871, dat is niet eens zo lang geleden, geen genade voor revolutionairen, enkel haat voor wie het wagen zich te organiseren om een beter leven te kunnen organiseren.
We lijken maar al te vaak te vergeten dat onze eigen democratie en onze sociale rechten stuk voor stuk verovert moesten worden, meestal via betogingen, stakingen en andere sociale acties, soms iets gewelddadiger.

Meer over de Commune:
uiteraard wikipedia;
Overwinning en nederlaag van de eerste socialistische staat
De Commune van Parijs in beelden
de Commune van Parijs
en Karl Marx: De burgeroorlog in Frankrijk
maar ook in zo vele andere werken van Marxistische denkers en historici.

Geen opmerkingen: