9.25.2009

de prijs van het hoofddoekenverbod

Ides Nicaise, hoofd van het HIVA van KULeuven, neemt in De Morgen de gevolgen van het hoofddoekenverbod onder de loep.enkele opmerkelijke passages:Veel voorstanders van het hoofddoekenverbod zijn weldenkende Vlamingen. Ze zijn niet racistisch of islamofoob. Je vindt ze in alle politieke partijen, ook in sociale bewegingen. Voor deze mensen is de denkoefening hieronder bedoeld: wat kunnen de langetermijngevolgen van het hoofddoekenverbod in Vlaamse scholen zijn?Nu al verlaten ongeveer vier op de tien allochtone jongeren de school zonder diploma, het valt te vrezen dat het hoofddoekenverbod dit probleem alleen maar zal aanwakkeren. De gevolgen hiervan op langere termijn zijn voldoende bekend: minder tewerkstellingskansen, meer afhankelijkheid van uitkeringen, minder deelname aan het sociale en culturele leven, minder democratisch stemgedrag enzovoort. Vergeten we niet dat nu reeds ongeveer de helft van de allochtone huishoudens in Belgiƫ in armoede leeft, en dat nergens in de westerse wereld de onderwijskloof tussen kinderen van autochtone en allochtone ouders zo groot is als in Vlaanderen.

Kortom, misschien hebben sommige jonge moslima"s baat bij het hoofddoekenverbod, en ongetwijfeld spinnen heel wat scholen er garen bij. Maar de maatschappelijke kost zal enorm zijn: meer interculturele spanningen, verlies van democratische waarden, en versterking van de kansarmoede.

Een beetje wijsheid kan ons veel leed besparen.Als de "gewone" juridische weg niet volstaat om het probleem op te lossen, zijn er genoeg redenen om het Schoolpact of zelfs de Grondwet aan te passen.De klok van de ontzuiling wordt weer vijftig jaar teruggedraaid. Voortaan zullen opnieuw jongeren van verschillende levensbeschouwingen in getto's opgevoed worden en elkaar leren mijden en verketteren.

Geen opmerkingen: