9.22.2009

het serpent!

Benno Barnard, heldhaftige strijder tegen de 'politieke islam', voorvechter van 'onze' Westerse waarden en vooral steeds op de frontlinie voor de vrijheid van meningsuiting, heeft zich deze week gestort in de strijd tegen Nadia Fadil, een ondankbare trut, die ze beter ligna recta zouden terugsturen naar islamistan!

"'Fuck Flanders', zegt KUL-sociologiedocente Nadia Fadil op haar blog. Kan dat, vraagt Benno Barnard zich af?"

Maar eerst rekent hij nog eens af met Tom Nagels, de naieve kloot: "Ach, Tom! Het is niet de religie van de mohammedanen die me zorgen baart, het is hun politieke ideologie, die een religieus gewaad heeft aangetrokken. Dus voor de zoveelste keer, en in de koude zekerheid dat je dezelfde dingen kan blijven herhalen tot je een ons weegt, zonder dat het tot iemand doordringt: het evangelie is pacifistisch, de islam daarentegen is ontworpen om de veroveringsdrift van een perverse analfabeet te rechtvaardigen. Wie bij zijn volle verstand is en de islam aanhangt, is niet bij zijn volle verstand. Dit roep ik vanaf de stadsmuren van de westerse beschaving. "

Welk een mooi stuktje proza. En ongelofelijk naief en misleidend, laten we vooral niet de geschiedenis te veel bestuderen, laat ons vooral niet een lijstje maken van de pacifistische uitingen van het christendom doorheen de eeuwen, laat ons vooral niet de 'stadsmuren van de westerse beschaving' van naderbij bekijken en laat ons vooral niet zijn dat de muren opgebouwd zijn uit de schedels van miljoenen Afrikanen, Indianen, Indiërs, Joden, homoseksuelen, Roma en alles dat ook maar een beetje 'anders' was.
Ik sta er altijd van versteld hoe dergelijke typen hun eigen achtergrond en opvatting idealiseren en van daaruit 'de ander' als baarlijke duivel afschilderen.
Het christendom is an sich geen, ik herhaal geen, pacifistische godsdienst. Bepaalde aspecten uit de 'theorie' zou wel zo kunnen omschreven worden, maar andere aspecten en zeer de 'praktijk' wijst iets geheel anders uit. En dat ook logisch, elke godsdienst is slechts een refentiekader voor een bepaalde ideologie die op bepaalde tijdstippen gehanteerd wordt om de maatschappij vorm te geven. Karel V was heel erg christen, ook toen hij Roma liet plunderen. Jan van Leiden was evenzeer heel erg christen toe hij het Godsrijk in Münster leidde.
Bepaalde Franse soldaten in Flanders Fields waren christen, bepaalde Duitse soldaten aan de 'overkant' evenzeer.
Martin Luther King was heel erg christen toen hij de burgerrechtenmarsen leiden, de KKK was evenzeer christen.
De militaire junta in Argentinië was heel erg christen, bepaalde verzetsgroepen evenzeer.
Als het over godsdienst gaat zijn mensen, intellectuelen, soms ongelofelijk naiëf.
Het is ook zeer grappig, maar dan tragikomisch, om vast te moeten stellen dat zelfverklaarde voorvechters tegen het fundamentalisme zelf heel erg fundamentalistische opvattingen hanteren, het concept dat het christendom slechts het evangelie is, is een door en door fundamentalistisch concept. Net zoals het concept dat de islam slechts de Koran en de Hadieth zou zijn. Maar hierover uitweiden zou ons te ver leiden.

"Zaterdag (nog meer zonlicht) Nadia Fadil schrijft in De Morgen een stuk tegen de hoofddoekbestrijders. Zelf er uitdagend bijlopend, verliest deze agressieve vrouw zich in sofismen over 'subalterne groepen' en ander sociologengewauwel. Ze identificeert zich met de politieke islam, terwijl ze zich van de religieuze oppervlakte heeft losgemaakt. Op haar facebook-adres: een wahabitisch geklede moslima met opgeheven arm. In een tekstballon een variant op Obama's slogan. Daarnaast krijst deze docente aan de universiteit van Leuven, die alles aan Vlaanderen te danken heeft, haar opleiding, haar carrière, haar inkomen: Fuck Flanders! Welnu, ik mag graag kritisch over u zijn, moeder Vlaanderen, maar nu sta ik pal achter u! Ik zou zo zeggen: fuck Fadil! Alma Mater: ontsla het serpent! Vader België: jaag haar samen met alle salafistische imams het land uit!"


nazi women Pictures, Images and PhotosNog poëtischer! prachtig gewoon! Een agressieve vrouw, een serpent, welk een bijbelse uitdrukking, waar de mysogenie van afdruipt.
'Sociologengewauvel', welk een prachtig neologisme, meteen opnemen in de VanDaele zou ik zo zeggen. Sociologen, een nutteloze 'wetenschap' die met linkie winkie-praat ons fiere Vlaamsche volk wil verzwakken, door mechanismen bloot te leggen die de aandacht zouden afleiden van de enige echte Endlösung!
Benno heeft duidelijk Starship Troopers gezien, daar worden de sociologen terecht omschreven als de veroorzakers van alle kwaad.

Dat deze zelfverklaarde voorvechter van de vrije meningsuiting oproept om Nadia te ontslaan en haar 'het land uit te jagen' is werkelijk schokkend.

Dit prachtige literaire werkstuk eindigt met een wondermooi staaltje vergaand conservatisme:
"Onthutsend gesprek met een Hollandse vriendin over het milieu waarin haar dochter is verdwaald. Drugs, liefdeloze seks, kleine criminaliteit, algehele morele verloedering. En ineens realiseer ik me dat alleen mijn Hollandse vrienden dat soort tragische verhalen vertellen: bezorgde en liefdevolle ouders, die personages hebben gekweekt voor het drama geheten Amsterdam... (maar ook in de provinciesteden is de sfeer pestilent). We zijn het volmondig eens: 'permissiviteit', luchtigheid over blowen, toestaan dat dertienjarigen nachten wegblijven, het zijn allemaal symptomen van het Kwaad (dat volgens moderne filosofen niet bestaat)."

Algehele morele verloedering, gelukkig is deze 'vrijdenker' er nog om een halt toe te roepen aan al die permissiviteit, beter perversiteit!
Of hoe islamofobie onvermijdelijk hand in hand marcheert met onversneden conservatisme.

Houzee voor de conservatieve revolutie!

Eerder vandaag reageerde Nadia zelf op dit prachtige proza:
"Ik hoop echt dat het goed met u gaat, en u gauw uit de obsessieve haat-tunnel waarin u om een of andere reden lijkt te zijn terechtgekomen geraakt. Met oprechte en bezorgde groet,Nadia Fadil Ps: ik ben geen sociologiedocente aan de KUL, maar een postdoctorale onderzoekster."

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Fouten in je redenering. Je hebt het over dat christendom en het westen dat vroeger slechte dingen deed. Kan allemaal best zijn, maar wat heeft dat met huidig debat te maken van gedrag van nu? Je insinueert, maar je preciseert niet.

Idd termen zoals godsdienst X en algemene normen Y worden door mekaar gehaald. Maar soms concreet: Een moslima die geen hoofddoek draagt op school, wat is de schade daar van? Het doel is net om neutraliteit en sociale druk te ontwapenen.

Over je duitse tunnelvisie en starship troopers ga ik niks toevoegen :-)


Nadia poneert: het is haat... .
Wat een sterke argumenten toch allemaal.


Zucht

Anoniem zei

prachtig , kameraad harko!