11.01.2009

handiwatch, beeldvorming over handicap

Een tip voor eenieder die een beetje met media bezig is of eenieder die wel eens tv kijkt: GRIP lanceert een nieuwe mediawatch - website, specifiek rond personen met een functiebeperking. "Handiwatch bekijkt nieuwsartikels en programma’s met een kritische bril. We onderzoeken hoe personen met een handicap worden voorgesteld. Met deze analyses laten we mediamakers zien wat goede en minder goede beeldvorming is. Voorbeelden zeggen immers meer dan algemene theorieën."

Een aanrader is de rubriek 'Hallo Pers' met daarin een 'taalwijzer'. Op een normale manier spreken en schrijven over 'gehandicapten', 'debielen', 'spasten' en 'mongolen' voor dummies dus.

"Eén op tien Vlamingen heeft een handicap. Mensen met een handicap zijn een groeiende groep burgers, die deel uitmaken van de maatschappij. De media geven hier niet altijd een juiste weerspiegeling van. Als ze al aan bod komen, is het vaak als zielige slachtoffers of als superhelden die iets bereiken ondanks hun handicap. Handiwatch stelt dat mensen met een handicap een meerwaarde bieden, vaak dankzij hun handicap ofwel gewoon als mens met beperkingen én talenten. Ook op andere vlakken (afkomst, godsdienst, gender, seksuele gerichtheid, leeftijd,…) is diversiteit een meerwaarde voor maatschappij én media.
Het beeld dat iemand heeft van personen met een handicap, heeft een effect op zijn houding en gedrag tegenover deze groep. In dit proces spelen de media een steeds grotere rol. Mediamakers en journalisten bieden niet zomaar een afspiegeling van de werkelijkheid. Ze interpreteren eerst ‘bestaande’ denkbeelden, om ze daarna te bevestigen. Ze hebben echter ook de mogelijkheid om de beeldvorming bij te stellen en maatschappelijke denkbeelden te veranderen."

Positief is ook dat ze zeker niet alleen willen klagen, er is een rubriek 'Goed bezig'.

Geen opmerkingen: