6.25.2009

geen hoofddoek, geen inschrijving

Hoofddoeken, een lap stof die door islamofoben en racisten allerhande als symbooldossier naar voren geschoven wordt.

'Een kleurrijk stofje als inrijpoort van de Omgekeerde integratie en Islamitische kolonisering!'

Driewerf houzee voor het Gemeenschapsonderwijs om deze inrijpoort hardhandig te sluiten!

Een vijfhonderdtal leerlingen, ouders en sympathisanten verzamelden zich gisterenavond in het Atheneum van Antwerpen. De geplande actie aan de Rooseveltplaats tegen het hoofdodekenverbod is veranderd in een geïmproviseerde informatiemoment. De directie kwam onder luid gejoel het verbod toelichten, gevolgd door toespraken van de imam Nordin Taouil, leerlingen en het oudercomité. Ze waren allemaal verontwaardigd over het verbod en vooral over de manier waarop de beslissing is genomen en gecommuniceerd. We gingen op zoek naar enkele reacties van leerlingen en ouders. Lees het volledige verslag bij indymedia.

“Het probleem is dat wij geen zin meer hebben om een toestroom van zulke jongeren naar deze school te dragen. We zijn onze diversiteit en pluralistische heterogeniteit aan het verliezen. Wij willen op deze manier een spreiding bewerkstelligen.” de directie, lees meer bij indymedia.

Mij verbaast het nog het meest in heel dit debat dat er meer reacties komen op de uitspraken van iman Nordin Taouil dan op de beslissing van het Gemeenschapsonderwijs. Voor zo ver ik begrepen heb stelde de iman voor dat meisjes die een hoofddoek willen blijven dragen thuis blijven en zich dus niet meer in te schrijven in een school die hun vrijheid van godsdienst schendt. Een zinvolle oproep tot 'consumentenactie'. De liberalen zouden moeten blij zijn, de 'klanten' worden opgeroepen om hun 'dienst' niet meer te 'kopen' bij een 'aanbieder' die niet voldoet. Bij gebrek aan andere 'aanbieders' 'kopen' de 'klanten' geen 'dienst' meer. Een consumentenactie zoals er zo veel zijn.
Daarenboven is er in België helemaal geen 'schoolaanwezigheidplicht'. Kinderen kunnen perfect onderwezen worden door zichzelf, met begeleide zelfstudie of door de ouders of anderen, de jongeren in kwestie kunnen perfect hun diploma halen via wat vroeger de middenjury werd genoemd.
Met een dergelijke oproep is helemaal niets mis, integendeel, ze is zelfs zeer intelligent.
Het is inderdaad een jammere zaak dat die jongeren nu meer naar school kunnen gaan, waar ze door interactie met andere jongeren kunnen groeien. Maar dat is helemaal niet hun schuld, het is de school die deze jongeren uitsluit.
En dat is ronduit walgelijk.

4 opmerkingen:

Peter Dedecker zei

Maar enfin zeg, dit is toch te gek voor woorden??? Het is niet de school die deze mensen hun onderwijs en kansen op ontwikkeling ontzegt, maar die compleet wereldvreemde en geflipte Imam. In Turkije en vele andere landen met een grote Islamitische aanwezigheid is een verbod op politieke en religieuze symbolen in openbare gebouwen de normaalste zaak ter wereld. Net zoals het ongepast is om met (andere) politieke symbolen, pakweg een leeuwen- of commievlag, rond te lopen op school.

Het is niet de school die die leerlingen weigert, ze blijven welkom, al dienen ze zich wel te schikken naar regels die voor iedereen gelden. Die hoofddoek is in het beste geval een eigen keuze, in het slechtste geval een verplichting van een onderdrukkende gemeenschap. Over een eigen keuze die tegen een reglement ingaat, moet men niet komen zagen. En die verplichting is net hetgeen we willen bestrijden. Als die mensen nu geen onderwijs meer genieten, is dat ofwel hun eigen keuze, ofwel het gevolg van een hetze gecreëerd door een wereldvreemde en onderdrukkende Imam of familie.

Peter Dedecker zei

Of misschien iemand die het veel beter kan zeggen dan ik: Rik Pinxten

Kameraad Harko zei

Kinderen en jongeren moeten het recht hebben om hun godsdienstige overtuiging kunnen beleven, zeker en vast in een onderwijsnet dat pluralisme centraal stelt. Dat die bepaalde scholen in Antwerpen nu eenzijdig en plotsklaps beslissen om die jongeren in hun overtuiging te beknotten is op zich al een grove schande.
Vooral omdat de directie open en bloot toegeeft dat het hier gaat om een maatregel gericht op een bepaalde godsdienst en ingeven door bezorgdheden over het veronderstelde imago van de school.

Wat betreft de opinie van prof. Pinxten. Dat die mens in paniek slaat dat een iman op het terrein van een gemeenschapsschool godsdienstig geïnspireerde toespraken kan houden en zelfs 'slogans' kan laten scanderen is begrijpelijk. Onbegrijpelijk is dat hij het opneemt voor de beslissing van die school. Het is die school die de hoofddoek een issue maakt. Hij draait het verhaal helemaal om in zijn opiniestuk. Het onderwijsnet legt een bepaalde maatregel op en maakt van de godsdienst of de beleving ervan tenminste tot een heet topic en dat is zowat het domste wat je kan doen.
Verbied jongens lang haar te dragen en ze zullen het omterlangst laten groeien om een voorbeeld te nemen uit de jaren '60 en '70.
De oproep van Pinxten om een algemene bevraging te organiseren over grondige bevraging over de verhouding tussen levensbeschouwing en overheid en de samenlevingsproblemen kan ik enkel maar onderschrijven.

Wat betreft Turkije, daar kan ik enkel de woorden van Nicaise herhalen: "Wie gelooft nu echt dat het dragen van de hoofddoek in Vlaamse scholen of openbare diensten in strijd zou zijn met de openbare orde of zeden? Wie de vergelijking maakt met Turkije, waar een machtsstrijd woedt tussen seculiere en fundamentalistische politieke stromingen, maakt een karikatuur van de Vlaamse democratische traditie én van de Vlaamse moslimgemeenschap."

Peter Dedecker zei

Godsdienst beleven, OK, we moeten ons niet (te veel) moeien met geloof. Maar een individuele overtuiging kan in geen geval leiden tot het putten van extra rechten tov anderen. Godsdienstvrijheid is geen absoluut allesomvattend en heilig begrip. Iets dat je ook terugvindt in de halaldiscussie van destijds, die ondermeer dit sterke opiniestuk van mijn voorzitter opleverde.

Geloof wat je wil, maar probeer daar gene bijkomende rechten uit te putten. Geen politiek/religieuze symbolen op een school lijkt me maar normaal. Dat is niet beknotten in overtuiging, daar doe je mee wat je wil.

En komaan zeg: het is maar een stomme hoofddoek. Is dat het waard om daar zoveel spel van te maken? Dergelijke moslims zijn gelijk (sommige) Joden: ferm lange tenen hebben die.