6.04.2009

het meest sociale programma

Eric Goeman, woordvoerder van Attac Vlaanderen en Democratie 2000 en sinds jaar en dag organisator en moderator van de enige deftige Gentse Feesten Debatten wordt deze week geïnterviewd door Solidair, het enige progressieve weekblad dat Ons Land rijk is. Enkele opvallende passages:

De banken worden gered voor het private winstbejag, niet voor het publieke belang. Voor klimaatmaatregelen en zeker voor maatregelen tegen werkloosheid worden de nodige centen niet vrijgemaakt. Voor die zaken is er altijd geld te kort. Via fiscale herverdeling moet geïnvesteerd worden in sociale en ecologische jobs. Het geld dat nu naar het redden van de banken gaat, zou je net zo goed in een groene economie kunnen investeren, in plaats van in een brutale groei-economie, die uiteindelijk veel arbeid vernietigt en daarnaast ook nog eens het milieu vernietigt. Herverdeling betekent ook dat je meer geld laat terugvloeien naar het Zuiden, waardoor je daar lokale economieën kunt opbouwen met waardige werkgelegenheid die niet schadelijk is voor het klimaat. het is wel duidelijk dat de liberale dogma’s kantelen. Complete deregulering kan niet meer, dus komt er een beetje regulering. Maar het is om het mondiale neoliberale systeem van de ondergang te redden, niet om de boel grondig aan te pakken.
Ik kies voor de PVDA omdat de PVDA het meest sociale programma heeft voor de werkende en werkloze mensen. Voor de meerderheid van het land dus. Ook vind ik meer dan ooit dat het programma van de PVDA in de media aan bod moet komen. Het maakt mij kwaad dat de media zonder problemen extreemrechts banaliseren.
Voor de miljonairstaks wil ik dus samen met de PVDA op de bres gaan staan.

Doe zoals Eric Goeman en stem PVDA +

Geen opmerkingen: