6.26.2009

de onderwijsmarkt, witte vlucht en discriminatie

Hoofddoeken, een lap stof die door islamofoben en racisten allerhande als symbooldossier naar voren geschoven wordt.

'Een kleurrijk stofje als inrijpoort van de Omgekeerde integratie en Islamitische kolonisering!'
Driewerf houzee voor het Gemeenschapsonderwijs om deze inrijpoort hardhandig te sluiten!

Prof. dr. Ides Nicaice schreef een opiniestuk in De Standaard dat ik jullie zeker en vast wil aanraden.
Enkele zeer interessante passages:

Het hoofddoekenverbod in het KA Antwerpen is niet moedig te noemen, maar de autochtone oudergemeenschap van Antwerpen en de omliggende scholen die dit verbod al jaren als concurrentiewapen gebruiken, zijn evenzeer te blameren.

Er is immers geen enkele ernstige rechtvaardiging voor. Wie gelooft nu echt dat het dragen van de hoofddoek in Vlaamse scholen of openbare diensten in strijd zou zijn met de openbare orde of zeden?

Wat politici of gerechtshoven er ook mogen over denken, het verbieden van een religieus symbool in het algemeen is een beperking van de vrije godsdienstbeleving, een teken van intolerantie en xenofobie. Moslimleerlingen gaan zich opnieuw wat minder thuisvoelen in Vlaamse scholen, wat hun onderwijsachterstand niet ten goede zal komen. Zullen ze niet, gevoelig als ze zijn voor hun religieuze identiteit, nog meer dan vroeger elkaar aanporren om die te verdedigen tegen heug en meug?

De hele rel is een nederlaag voor het KA van Antwerpen dat hoog aangeschreven stond voor zijn 'actief pluralistisch' beleid. In ons boek Gelijke kansen op school: het kan! staat dit atheneum als een voorbeeld van goede praktijk beschreven in het hoofdstuk over intercultureel onderwijs. Leerlingen uit 45 landen leven er samen, debatteren over de gebeurtenissen in Iran en andere wereldproblemen, over verschillende levensbeschouwingen enzovoort.

Blijkbaar is de witte vlucht uit de school de echte verklaring van dit paradoxale beleid.

In Vlaanderen, méér dan in de meeste omringende landen, staan scholen als concurrenten tegenover elkaar. Vrije oprichting van scholen, vrije schoolkeuze door ouders, en een betoelaging van scholen per leerling in een context van ontgroening vormen een cocktail die aanleiding geeft tot een bittere strijd - niet alleen om de beste kwaliteit, maar ook om het aantal leerlingen. Scholen met veel migranten hebben in de ogen van de witte bevolking - terecht of ten onrechte - een minder aantrekkelijke reputatie en verliezen klanten. Het kan ze zo ver drijven dat ze hun interculturele ziel aan de duivel verkopen.

Dit heet 'discriminatie door sociale druk'.


Tijd dus voor een algemeen, wettelijk verbod op het hoofddoekenverbod.

Daar kan er mens enkel en alleen amen op zeggen.

Geen opmerkingen: