1.02.2009

Het Rode Gevaar

Er waart een spook door de studentenvertegenwoordigerswereld, het spook van de communisten.
Een buitenstaander moet zich ongetwijfeld vertwijfeld afvragen wat er daar allemaal gaande is bij VVS. Is de studentenkoepelorganisatie in handen gevallen van een boosaardig communistisch complot?


Ik ben het wat in het belachelijke aan te trekken, en terecht me dunkt. Ik heb er alle begrip voor dat discussie is over VVS en de rol van de leden, het bestuur en de medewerkers. Ik heb alle begrip voor een discussie waarin degelijke argumenten worden gegeven. Maar beginnen gillen dat er begot communisten zijn doorgedrongen tot de 'top' van de organisatie, dat is bezwaarlijk een degelijk argument te noemen.

Ten eerste is de kwestie van politieke lidmaatschappen uitgebreid besproken door de AV. Twee jaar geleden is tijdens de 'verbeterAV' (de documenten hiervan en het verslag vind u op de zogenaamde leden-sectie van de VVS-site) o.a. de kwestie van de zogenaamde 'mandatenlijst' van de raad van bestuur besproken. Daarin is duidelijk gezegd dat politieke lidmaatschappen geen 'onverenigbaarheid' betekenden. De Algemene Vergadering van VVS besliste toen zeer uitdrukkelijk dat bestuurders lid konden zijn van een politieke organisatie. Mandaten opgenomen in politieke organisaties, daarvoor geld dezelfde regel als andere mandaten, zij moeten voorgelegd worden aan de algemene vergadering, die dan vrij kan oordelen in hoeverre dit een onverenigbaarheid betekent, zowel ideologisch, politiek als praktisch.

Ten tweede is er op geen enkel moment sedertdien bezwaar gemaakt door de Algemene Vergadering dat mensen lid waren van een politieke organisaties. Hoe kan ze ook vele van de vertegenwoordigers van de leden van de algemene vergadering hebben ook zelf een lidkaart op zak van een of andere politieke organisatie. En dat is ook logisch. Onder de brede studentenpopulatie lopen zeer veel mensen rond die lid zijn van een of andere organisatie, en onder diegenen met interesse in studentenvertegenwoordiging is dan percentage wellicht nog hoger, nog hoger is ongetwijfeld dit percentage onder diegenen die interesse hebben in studentenpolitiek op Vlaams niveau. Er is daar naar mijn weten nog geen wetenschappelijk onderzoek over verricht maar ik durf te stellen dat mijn aanvoelen niet ver van de waarheid zal liggen. Maar spreek mij gerust tegen als u daar anders over denkt.
Ter illustratie. Naar mijn weten zaten er onder de leden van de raad van bestuur in de voorbije jaren (dit academiejaar niet meegerekend): 3 jong-cd&v'ers, 3 animo'ers, 1 comac'er, 1 LDD'er en 1 spiritist. (Ter waarschuwing elke speculatie over wie die mensen dan wel zouden geweest zijn worden onmiddelijk verwijderd)

Ten derde zijn de leden van de raad van bestuur verkozen door de algemene vergadering van VVS. Politieke voorkeuren noch lidmaatschappen zijn blijkbaar een reden gebleken om iemand al dan niet te verkiezen de voorbije jaren.

Ten vierde en dat is voor mij de voornaamste reden om deze argumentatie belachelijk te noemen. Deze ronduit schandalige argumentatie is enkel en alleen gericht is tegen een bepaalde politieke overtuiging. Er wordt met geen woord gerept over tsjeven, sossen of liberalen, zelf vrijmetselaars worden ongemoeid gelaten. Het gaat hier blijkbaar enkel over 'communisten'.

Ten vijfde er is helemaal niets mis met mensen met een bepaalde politieke overtuiging die een verantwoordelijk opnemen binnen de studentenbeweging. Zolang ze hard werken en hun verantwoordelijkheid nemen kan het mij absoluut niet schelen welke overtuiging ze hebben in hun vrije tijd.

Ten zesde welke studentenraad heeft een standpunt over 'het communisme' of over de 'invloed van de communisten op de studenten'? Zeg mij eens waar bepaalde zogenaamde studentenvertegenwoordigers het recht vandaan halen om uitspraken te doen tegen een bepaalde politieke stroming. Worden studenten die studeren in die instelling dan expliciet niet meer vertegenwoordigd door die studentenvertegenwoordigers? Een goede zaak voor de democratie me dunkt.

Maar het gaat blijkbaar niet alleen over personen die op VVS ronddwalen, ook de standpunten van VVS zijn 'communistisch'. Sorry dat ik moet zeggen gasten, maar dit is ronduit hilarisch!

Als er iemand een standpunt van VVS kan tonen dat eveneens een standpunt is van een communistische organisatie in België dan trakteer ik die persoon op pinten al volonté in de Salamander of in de Sax. Beloofd!
Echt serieus gasten, wat is er 'communistisch' aan de visie van VVS op de 'positieve aspecten van het Bolognaproces', of het hele jobstudentenstatuut (alsof verminderde inkomsten voor de sociale zekerheid om de werkgevers wat spotgoedkope flexibele arbeidskrachten te geven een 'studentvriendelijke' maatregel is)?

Ik vind het trouwens ongelofelijk dat dit 'verwijt' ten eerste als een verwijt gezien wordt. Ik wist niet dat 'communist' in de Van Dale stond als scheldwoord of verwijt.
Ten tweede vind ik dit uitermate pijnlijk voor de studentenraden en de studentenvertegenwoordigers die deze standpunten gestemd hebben in de loop der jaren. Zo zie je maar al die cd&v'ers, vld'er, lvsv'ers, ldd'ers, animo's en die taloze ongebonden stuvers die in onze av zaten zijn feitelijk allemaal stuk voor stuk communisten!

Voor de duidelijkheid als er gediscussieerd zou worden over de 'partijpolitieke neutraliteit' van de RvB dan zou ik daar begrip voor opbrengen. Je kan inderdaad discussieren over het feit dat politieke lidkaarten een onverenigbaarheid kunnen betekenen. Maar dan moet de discussie daarover gaan en niet over een bepaalde ideologie.

De hele affaire toont een aantal dingen aan: ten eerste wat ik al vaak aangeklaagd heb, als het op VVS aankomt moeten er geen argumenten gegeven worden of zelf pogingen tot argumentatie opgebouwd worden, gewoon enkele oneliners de wereld insturen is al voldoenden.
Ten tweede is het veelzeggend voor de mentaliteit van de mensen die dergelijke 'verwijten' de wereld insturen. Bepaalde politieke kringen hebben de gewoonte aangenomen om alles wat maar ruikt naar links (in hun ogen voor de duidelijkheid) als 'communistisch' af te doen. Daarover klagen staat immers net iets politiek correcter dan fulmineren over 'multikul'.

Met deze woorden sluit ik deze tirade af. Ik heb er ongetwijfeld voldoende mensen mee op stang gejaagd. Ik hoop enkel en alleen dat mensen stimuleert om met argumenten te discussieren.
Ik ben die gratuite en gemakkelijke oneliners en geponeerde stellingen die als axioma's worden aanvaard immers grondig beu.

7 opmerkingen:

Anoniem zei

Men zou beter een verplichte (al dan niet chemische) castratie van communisten doorvoeren om te beletten dat dit verschrikkelijke virus zich verder verspreidt.

Kameraad Harko zei

Ik zou gratis verspreiden voorstellen ;-)

Hans zei

Ja lap, het moet weeral gratis zijn... :p

Anoniem zei

Ik wil die uitdaging voor de pinten wel aangaan hoor. Is een deel van een standpunt ook goed? :-)

Jan Fabry zei

Wacht, ik ben even niet mee - ben ik nu een LDD'er of een Spiritist?

Als VVS een platformtekst heeft aangenomen, die ook door Comac is ondertekend, kunnen we dat dan niet als een gemeenschappelijk standpunt beschouwen? ResPACT, de betogingen tegen het financieringsmodel... Goed dat ik geen alcohol drink!

Kameraad Harko zei

inderdaad kameraad Fabry, ik heb het inderdaad verkeerd geformuleerd. De uitdaging is dus een standpunt te vinden dat enkel door VVS en boosaardige communisten wordt verdedigd. Uiteraard worden ook dingen als studentenrechten breed gedragen. Maar de uitdaging is dus een standpunt te vinden dat klaar en duidelijk een 'communistisch' standpunt is. Bv basisbeurs wordt o.a. gedeeld door openvld en Jean-Marie, dus dat telt niet mee.

Max zei

Vandaag neemt de fascisering toe en het fascisme wordt gebanaliseerd in heel Europa onder de salgzin: "het Hitler-fascisme en het Stalin-communisme zijn tweelingbroers". Sinds 1989 is deze slagzin een soort dogma dat, zo schijnt het, geen bewijs meer behoeft. Deze slogan is afkomstig van in 1945 verslagen nazi's die in de westerse geheime diensten opgenomen werden om het gevecht voor de vernietiging van het communisme, door Hitler gestart in 1923, voort te zetten. Met de hulp en financiële steun van de CIA hebben deze nazi's de wereld overspoeld met een zondvloed van leugens over de "misdaden" en de "holocausts" van Stalin. Deze leugens moesten dienen om de Hitler-holocaust eerst te relativeren en vervolgens te verantwoorden. Om hun misdaden goed te praten hadden de fascisten een overtreffende hoeveelheid doden nodig, slachtoffers van het bloeddorstige regime in de Sovjet-Unie! De anti-communistische aanvallen moeten dienen om een officiële geschiedschrijving over de Sovjet-Unie te legaliseren, gebaseerd op de criminalisering van het land en van de communistische beweging.Michael Parenti een Amerikaanse intellectueel,doctor in de politieke wetenschappen en een van de belangrijkste progressieve denkers in de VS schreef een heel goed boek over de ineenstorting van het voormalig Oost-Blok .Parenti:“Altijd werd er maar gezeurd over de Goelag-archipel.Maar waar was de Goelag dan, in 1991? Waar bleven dan die miljoenen uit de kampen, nadat het systeem in elkaar gedonderd was? In de VS hoorden we tientallen jaren over niets anders dan over de Goelag. Ik zeg niet dat er onder het communisme geen misdaden zijn begaan, maar welk land begaat die niet? Heeft Nederland geen misdaden begaan? Moet je daarover eens in Indonesië gaan praten. Er ging van alles mis in de Sovjet-Unie, er waren fundamentele systeemfouten, er werden misdaden gepleegd, maar de kapitalisten zijn de laatsten die recht van spreken hebben.”En Michael Parenti vraagt ons:Wie vocht in Duitsland tegen de opkomst van Hitler en waarom werden zij niet ondersteund door Groot-Brittanië en Frankrijk? Waarom hebben de Westelijke Bondgenoten Hitler toegestaan Oostenrijk en Tsjechoslowakije te bezetten?Waarom weigerden Groot-Brittannië en Frankrijk een anti-fascistisch bondgenootschap aan te gaan met de Sovjet-Unie?Waarom ondernamen Groot-Brittannië en Frankrijk niets toen Hitler Denemarken en Noorwegen veroverde terwijl zij ten slotte een oorlogsverklaring tegen Duitsland in 1939 hadden aangekondigd..........Parenti denkt dat met een marxistisch kijk op de wereld niet alleen alle problemen verklaard kunnen worden, maar ook opgelost.Feitelijk gezien heeft het Communisme nooit een echte kans gehad.Mensen zijn via onderwijs, media, propaganda zo verdwaasd en versuft geraakt dat voor de meesten de naam Marx praktisch gelijk is aan de duivel.Als je het over communisme had, dan werd je gezien als een crimineel, terrorist en Stalinist.Communisme, wat betekent het? Het betekent in feite een samenleving die wordt georganiseerd op alle niveaus, economische, politieke, sociale enz, door iets anders dan prive-eigendom; iets anders dan de heerschappij van maximale winst. Een samenleving die niet door de wet van het kapitalistische egoïsme gedomineerd wordt, wat nu wel het geval is.Vandaag heerst het imperialisme opnieuw en als enige over het grootste deel van de planeet en maakt openlijk vooruitgang: oorlogen, explosie van de werkloosheid, van racisme en fascisme, van armoede en criminaliteit.De waarheid mag niet gesproken worden, namelijk dat de globalisering onder de hoede van machtige instituten als het IMF, de WTO en de Wereldbank niets anders is dan een voortzetting van het feodalisme en het imperialisme, maar deze keer op wereldschaal. Het is niet toevallig dat communisme nu weer actueel geworden is.