11.07.2011

Crisis, Oligarchie, Mismanagement, Misdaad en Socialisme

Kameraden en vrienden, vorige week vond in Vooruit, Gent de tweede Dag van het Socialisme plaats.
Uw kameraad kon er dit jaar helaas niet bij zijn, maar gelukkig zijn er wel relevante mediakanalen die hiervan uitgebreid verslag hebben gedaan.

Beste kameraden, vandaag brengen we de zeer interessante toespraak van PVDA-voorzitter Peter Mertens:


Aan de voorzitters van de beheerraad van Belgacom, Electrabel, 
aan mijn verzekeringsmaatschappij en aan mijn huisbaas

Ik laat u graag het volgende weten
Vanaf heden doe ik een herschikking van mijn onbetaalde rekeningen, die ik voortaan rommelkredieten noem
Teneinde mijn gezinsbudget te zuiveren, zullen mijn onbetaalde rekeningen worden ondergebracht in een naamloze vennootschap,
met staatswaarborg uiteraard

U vindt hierbij mijn rekeningnummer
waarop U de bonus kan storten voor mijn goed beheer,

Hoogachtend,

Peter

Tja, niet dus
wat tot tweemaal toe kon voor de banken,
kan niet voor de tienduizenden die hun elektriciteitsrekening niet meer kunnen betalen,
kan niet voor al die jongeren die zich geen autoverzekering kunnen permitteren
kan niet voor zoveel mensen die het moeilijk hebben met de huishuur

Ja maar, zo zeggen ze, als het kapitaal en de banken in de problemen komen dan zitten we met een systemisch probleem
Dat is pas een maatschappijvisie: want blijkbaar zitten we niet met een systemisch probleem als de mensen in de problemen komen,
wanneer in Duitsland 1,3 miljoen mensen met een job toch in armoede leven wanneer in Griekenland ondertussen een half miljoen kinderen in armoede opgroeit
wanneer in Spanje 44 procent van de jongeren zonder werk zit, ,
wanneer in de Europa bijna één op vijf vrouwen in armoede leeft
en wanneer men deze crisis voor de tweede keer wil afwentelen op de bevolking

Iedereen weet wel, de armoede in de Europese Unie groeit
in dit Europa tellen we vandaag 84 miljoen armen, 84 miljoen!
Minder mensen weten: ook de rijkdom in de EU groeit elke dag
vorig jaar kwamen er 6,3 procent nieuwe miljonairs bij
Ze zijn nu met z’n drieduizend, de Europese miljonairs,
en ze bezitten samen – hou u vast – de fenomenale som van 102 duizend miljard euro,
Honderd-en-tweeduizend-miljard euro aan vermogen dat geblokkeerd wordt door nauwelijks drieduizend mensen

Alles voor de winst, en de winst vóór alles, 
dat is geen maatschappijvisie
dat is een hold-up
een gigantische hold-up van een kleine kliek aandeelhouders, bankiers en speculanten
Neen, het zijn niet alleen de banken, het zijn ook industriële reuzen zoals Electrabel, Volkswagen en Mittal
ik heb Maxime en Julien gezien,
twee broers uit Luik, allebei 26 jaar
net als hun vader, Marco,
werken ze allebei uit de warmwalserij bij ArcelorMittal,
zij staan nu op straat, waarom?

Omdat het bedrijf oud staal maakt?
helemaal niet, het gaat om een moderne productie met gespecialiseerd staal
Omdat het bedrijf te veel belastingen betaalt, zoals alle liberalen zeggen?
ArcelorMittal betaalde vorig jaar in ons land… nul euro belastingen
Ah, dan maakt het bedrijft geen winst misschien?
Toch wel, in Luik wordt meer dan 1,3 miljard euro winst vergaard
De mensen staan op straat omdat
omdat de familie Mittal en de grote aandeelhouders
nog meer tweecijferige rendementen eisen

En daarom zeggen wij,
De staat is een speler in dit debat,
de staat is niet neutraal,
ze nationaliseert de verliezen enerzijds, ze privatiseert de winsten anderzijds,
aan de ene kant bespaart ze op alle uitkeringen en organiseert ze een echte jacht op al wie van een uitkering moet rondkomen, aan de andere kant strooit ze met subsidiegeld voor multinationals, die dat rechtstreeks doorstorten naar de aandeelhouders

Wij zitten niet alleen met een economische crisis,
wij zitten ook met een heel grote democratische crisis

Ik heb het al eens verteld,
In de krant stond een grote titel “mismanagement gaf doodsteek aan Dexia”
Mismanagement!
Mijn zonen vroegen mij: papa, wat is dat mis-managment?
Daar heb ik wel even over moeten nadenken
Wat is eigenlijk het verschil tussen misdaad en mismanagment?

Wel, mismanagement een kwestie van omvang:
neem 5 vervallen muffins uit een afvalcontainer,
zoals een man onlangs in België deed,
dat noemt men misdaad en de man kreeg 6 maanden voorwaardelijke celstraf
Maar, wanneer je speculeert met andermans spaargeld ter waarde van 40.000.000.000 muffins (40 miljard euro),
dan heet dat mismanagement, en dan mag je vrijuit gaan
wel dat heeft een naam, dat heet klassenjustitie

En dan spreek ik niet eens over het goddelijk monster, boer Declerk, en wat er met zijn proces is gebeurd…

In ons land mag het goddelijke monster, boer Declerk, jarenlang frauderen,
en zijn dure advocaten mogen het gerecht alle stokken in de wielen steken,
en uiteindelijk mag de belastingbetaler nog eens boete betalen... voor het aanslepend proces

Justitie, media en politieke wereld zijn steeds meer vervreemd van het dagdagelijkse gebeuren
en in Europa laat men de rechtsen ongehinderd roepen: meer daadkracht! Meer sterke leiders! Meer bevoegdheden aan de commissie!
Europa wordt nu al geleid door een oligarchie,
een kleine groep mensen die nergens verkozen is,
en die samen met het IMF in Dublin, in Lissabon en Athene gaat zeggen hoe ze het daar moeten doen:
de pensioenen verlagen tot 350 euro zoals in Griekenland
het minimumloon verlagen tot 420 euro zoals in Portugal
de BTW, dat is een asociale vlaktaks, overal boven de 20 procent
en alle publieke eigendommen verkopen

Ze zeggen nu al voor de vierde keer op rij dat de Europese Top de problemen heeft opgelost
Zolang de politici…
Neen, ik wou eigenlijk zeggen ‘zolang de politici achter de markten blijven aanlopen’, maar dat is fout
Het is veel erger
Ze lopen niet achter de markten aan,
ze zitten op hun knieën, ze verafgoden de markten.
Zij doen alsof de markten een soort oncontroleerbare natuurkrachten zijn, afgoden die je moet kalmeren en bedaren.
Na elke Europese top kijken ze met de ogen vol angst:
hoe zullen de markten reageren?
Hebben we de markten kunnen bedaren?
Gisteren hebben we een heel volk, de Grieken, opgeofferd om de ‘markten’ te bedaren, vandaag offeren we de Italianen of Portugezen op aan deze afgod, en morgen zullen wij aan de beurt zijn.
Maar de honger van deze geldgod zal nooit gestild zijn.
Zolang deze Europese Unie op concurrentie is gebouwd,
zolang de markten en speculanten vrij spel krijgen,
zullen de ongelijkheden van de Euro alleen maar toenemen.
Wij hebben een totaal ander Europa nodig,
een Europa dat gebouwd is op solidariteit en socialisme.

En terwijl zij iedereen tegen elkaar uitspelen
Bulgaren tegen Grieken,
Noord Europa tegen Zuid Europa,
Europeanen tegen Amerikanen
in een moordende concurrentie,
eisen zij meer macht en minder democratie

Maar op het toppunt van hun macht, beste kameraden en vrienden,
zullen zij stoten op een vloedgolf van volksverzet

Zoals ze dat vandaag al doen in Griekenland,
waar de twintigste (!) algemene staking bijna een miljoen mensen op de been bracht
zoals in Portugal, waar vorige week honderdduizenden mensen in alle sectoren het werk hebben neergelegd
zoals in Luik, waar vorige woensdag tienduizend mensen betoogden tegen de plundering van Mittal
en zoals in Wall Street, waar jongeren en ouderen nu al wekenlang de straten hebben ingenomen

Wall Street is niet bezet door actievoerders,
Wall Street is terug ingenomen op de bezetters,
de speculanten en bankiers die jarenlang ongehinderd de hele economie mochten bezetten

Eén ding is zeker:
De komende jaren gaan niet rustig zijn,
wij staan voor spannende tijden,
wij staan slechts aan het prille begin van het volksprotest,
een protest dat de wereld zal doen veranderen

En daarom is de Ronde Tafel van Socialisten zo belangrijk,
wij reiken de hand naar alle verzet, of het nu groot is of klein
Met een ronde tafel, omdat iedereen er een stem heeft,
een tafel van socialisten, omdat wij niet alleen in verzet gaan,
maar ook een alternatief op het kapitalisme aanreiken:
het socialisme

De bijna-slimste-mens zegt dat er geen plaats is voor het socialisme,
en zegt dat Vlaanderen altijd rechts is geweest

Als zij zeggen dat er in Vlaanderen geen plaats is voor socialisten,
dan slaan wij met de vuist op tafel
zijt ge nu werkelijk alles vergeten?
wie heeft de Vooruit hier opgericht?
wie heeft de broden gebakken voor de stakende mijnwerkers in de Borinage?
wie heeft er voor gezorgd dat gij betaald verlof hebt?
en dat gij een sociale zekerheid hebt?
hebben wij dat cadeau gekregen misschien?

In de geschiedenis zijn er twee kanten beste vrienden en kameraden,
de kant van heersers, en de kant van de onderdrukten,
zij, zij willen de hele geschiedenis herschrijven
helemaal herschrijven vanuit de kant van het establishment

Zij spreken over ‘de tradities van Vlaanderen’, 
en dan hebben ze het over die van de papen en edelen die de hielen likten van Margaretha van Parma en in de Raad van Beroerten van hertog Alva zetelden
Wij spreken over die andere tradities
die van Lamme Goedzak en Tijl Uilenspiegel, en van het verzet dat zo meesterlijk beschreven in Het Geuzenboek van Louis-Paul Boon

Zij hebben het over ‘de gehoorzaamheid van de Vlamingen’,
en ze vergeten er dan bij te zeggen aan welk regime 
mensen zoals Staf De Clerq zo onvoorwaardelijk gehoorzaam waren
Wij hebben het over de ongehoorzaamheid tegenover onrecht
Wij spreken over al die kleine mensen die hun leven riskeerden in de strijd tegen de bezetting

Er zijn twee kanten in de geschiedenis,
En hun geschiedenis is de onze niet

Onze geschiedenis is die van de brede socialistische beweging
Wij hebben niet minder socialisme nodig,
wij hebben meer socialisme nodig
Er is nood aan mensen die de dingen durven te benoemen
er is nood aan diegenen die hun hoofd niet buiten voor onrecht
voor allen die zeggen: wij willen een andere wereld,
een wereld die wij ook benoemen, het socialisme

Met de Ronde Tafel van Socialisten
weten we dat er nog veel werk is
wij weten dat het lang gaat duren,
maar “wie aan de bron wil geraken, moet tegen de stroom in durven te gaan”

De Ronde Tafel van Socialisten gaat het niet oplossen
Niemand gaat het oplossen in jullie plaats
Wij kunnen het alleen maar samen oplossen
Socialisme moet niet worden uitbesteed
Jullie zijn het socialisme
Jullie zijn de Ronde Tafel van Socialisten
werk met ons mee
er is nog heel veel plaats aan onze tafel

Dank uGeen opmerkingen: