1.13.2010

AB InBev, goe bezig


De PVDA (Partij Van De Arbeid van België) steunt de werknemers van AB InBev en is verontwaardigd over de aankondiging van het herstructureringsplan bij de biergigant, waardoor in België 263 mensen hun job zouden verliezen. De partij vraagt aan de regering dat ze de 70 miljoen euro aan belastingvermindering die AB InBev verkregen heeft in het kader van de notionele-interestaftrek, terugeist indien het herstructureringsplan niet wordt ingetrokken.

“In 2009 heeft AB InBev maar liefst 785 miljoen euro aan dividenden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Daarna dergelijke herstructurering aankondigen is onfatsoenlijk,” reageert Raoul Hedebouw, woordvoerder van de linkse partij. “Bovendien verwacht AB InBev dat het in 2010 voor 946 miljoen euro aan dividenden zal uitkeren. Winst voor alles, is de logica. Als we op die weg verder gaan, leiden we onze maatschappij en onze jobs op termijn naar de afgrond.”

De PVDA betuigt haar solidariteit met alle werknemers van AB InBev en aan de verschillende vakbondsdelegaties. “In deze moeilijke tijden van crisis willen we toch benadrukken dat de vakbonden hun verantwoordelijkheid opnemen in de strijd voor het behoud van werkgelegenheid. Als zij het niet doen, wie dan wel?” vraagt Raoul Hedebouw zich af. “Dat de vakbondsacties in de vestigingen van Leuven (Nederlandstalig) en Jupille (Franstalig) deels in onderling overleg gebeuren, versterkt de zaak alleen maar. In tijden van communautaire twisten is dat een sterk signaal,” voegt hij eraan toe.

De PVDA roept de politieke overheden in ons land op tot actie. “Het is gewoon onbegrijpelijk dat de politiek nog niets heeft ondernomen in dit dossier. In 2009 kon InBev, via haar financiële tak Cobrew, profiteren van een notionele-interestaftrek van 205 miljoen euro: een belastingvermindering van 70 miljoen euro. In plaats 75 miljoen euro belastingen te betalen op zijn winst voor belastingen, moest Cobrew slechts 5,27 miljoen euro betalen, wat neerkomt op een belachelijk lage belastingvoet van 2,38 %. Het systeem van de notionele interesten werd door de federale regering in het leven geroepen om banen te scheppen. Hier gebeurt het tegenovergestelde. Daarom moet de regering de verkregen voordelen terugeisen als AB InBev zijn herstructureringsplan niet terugtrekt,” stelt de PVDA.

In een breder kader vindt de PVDA dat de herstructureringen symptomatisch zijn voor de logica van ons economische systeem. “De families de Spoelbergh, de Mévius en Vandamme, hoofdaandeelhouders van AB InBev, zijn de drie rijkste families van België. Ze bezitten samen bijna 13 miljard euro, meer dan 4 miljard elk. Die ophoping van rijkdom creëert geen jobs. Integendeel, ze vernietigt arbeidsplaatsen,” stelt de PVDA. “Wij stellen voor dat de federale regering een taks van 1 % heft op de fortuinen boven de 1 miljoen euro. Dat zou 8,7 miljard euro opbrengen. Dat geld kan dan geïnvesteerd worden in openbare tewerkstelling en in de herfinanciering van de pensioenen,” besluit Raoul Hedebouw.

Geen opmerkingen: