1.15.2010

Liga voor Mensenrechten moet blijven

De Liga voor Mensenrechten kreeg vandaag te horen dat ze geen subsidies meer gaan krijgen van de Vlaamse Overheid. Een triestige zaak me dunkt.
"Minister van Cultuur Joke Schauvliege besliste dat de Liga voor de volgende beleidsperiode geen aanspraak meer maakt op deze subsidie. Hierbij negeert ze een positief advies van de Beroepscommissie. De Liga verliest niet alleen al haar werkingsmiddelen, maar ook de loonsubsidies die enkel aan gesubsidieerde verenigingen toegekend worden.

Het voortbestaan van de Liga voor Mensenrechten komt in het gedrang."

Zo stelde de Liga in haar persbericht.

Het juridisch werk verricht door de Liga is impressionant. Ze speelde niet alleen waakhond voor de mensenrechten, maar dus ook voor de democratie in ons land.

De tegenwind die de Liga bood tegen de wet op de bijzondere onderzoeksmethoden, de jeugdbeschermingswet en de anti-terrorismewet was en is broodnodig.

De veroordeling van het Vlaams Blok voor racisme is nog steeds een belangrijke overwinning.

De Liga is een blijvende meerwaarde en zelfs een voorwaarde voor de democratie in ons land. Ze moet dan blijvend gesubsidiëerd worden door de Vlaamse Overheid, is het niet onder de huidige subsidielijn, als sociaal-culturele beweging, dan moet er maar een andere oplossing gevonden worden.

Protesteer mee tegen deze beslissing door lid te worden van de facebookgroep.

Geen opmerkingen: